جامع نیوز:مشتریان بانک سینا در صورت تسویه کامل و نقدی بدهی های معوق خود تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۳ مشمول بخشودگی جرایم تادیه دین خواهند شد. مشتریان بانک سینا در صورت تسویه کامل و نقدی بدهی های معوق خود تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۳ مشمول بخشودگی جرایم تادیه دین خواهند شد. به گزارش جامع نیوزازروابط […]

جامع نیوز:مشتریان بانک سینا در صورت تسویه کامل و نقدی بدهی های معوق خود تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۳ مشمول بخشودگی جرایم تادیه دین خواهند شد.
مشتریان بانک سینا در صورت تسویه کامل و نقدی بدهی های معوق خود تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۳ مشمول بخشودگی جرایم تادیه دین خواهند شد.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی بانک سینا، همگام با سیاست ها و راهبردهای دولت تدبیر و امید و در اجرای تکالیف مقرر در مصوبات هیئت وزیران مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در کشور از طریق روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، حسب تصمیمات اتخاذ شده، مشتریان بانک سینا در صورت تسویه کامل و نقدی بدهی معوق خود تا پایان خرداد ماه جاری از طریق بخشودگی جرایم دیرکرد بهره مند خواهند شد.
بر اساس این طرح، آن دسته از دریافت کنندگان تسهیلات در بانک سینا که موفق به پرداخت اقساط نشده اند، در صورت تسویه کامل و نقدی بدهی های خود تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۳، مشمول بخشودگی جرایم تأخیر متعلقه به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد می شوند.