جامع نیوز:رییس سازمان خصوصی سازی در اولین نشست خبری خود در سال ۹۳ آخرین وضعیت واگذاری سهام عدالت و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را تشریح کرد. به گزارش جامع نیوز، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی در این نشست که باحضور خبرنگاران برگزارشدگفت:‌ سازمان خصوصی سازی اگر بخشی از وظایف مهم خود […]

جامع نیوز:رییس سازمان خصوصی سازی در اولین نشست خبری خود در سال ۹۳ آخرین وضعیت واگذاری سهام عدالت و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس را تشریح کرد.

به گزارش جامع نیوز، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رییس سازمان خصوصی سازی در این نشست که باحضور خبرنگاران برگزارشدگفت:‌ سازمان خصوصی سازی اگر بخشی از وظایف مهم خود را واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی بداند پایانی برای آن در قوانین در نظر گرفته شده و مقرر شده بود شرکت‌های گروه یک تا پایان سال ۹۲ واگذار شوند.

وی افزود: از نظر شرکت‌های باقیمانده اگر سازمان خصوصی سازی با شیب قبلی جلو می‌رفت انبوهی از شرکت‌های گروه یک و دو باقی می‌ماند لذا طبیعی است که در دولت یازدهم شیب فعالیت سازمان خصوصی سازی تند شده و سازمان برای انجام وظایف قانونی خود خیز بردارد.در غیر این صورت از وظایف قانونی عقب می ماند.

پوری حسینی در ادامه به آمار واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: طبق آماری که در گذشته ارائه شده است تاکنون ۱۵۱ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که از این میزان حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان واگذاری به صورت قطعی نبوده و قیمت گذاری نشده است. لذا باید گفت عدد درست‌تر و دقیق‌تر آمار واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی در طول ۱۲٫۵ سال گذشته یعنی از سال ۸۰ تا شهریور ۹۲ حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان شامل واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی به سهام عدالت هم می‌شود و واگذاری‌های قطعی بابت رد دیون نیز داخل ۹۶ هزار میلیارد تومان قرار دارد.لذا الباقی واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی ۴۳ هزار میلیارد تومان به صورت قطعی بوده است.

رییس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: به این ترتیب مبلغ ۵۴ هزار میلیارد تومان به دلیل این‌که واگذاری قطعی و قیمت گذاری نبوده است از کارنامه سازمان خصوصی سازی حذف می‌شود و از این پس واگذاری‌های قطعی در آمار واگذاری‌ها اعلام می‌شود.

وی ادامه داد:‌به این ترتیب گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از نیمه دوم سال ۹۲ در مقابل ۹۷ هزار میلیارد تومان واگذاری قطعی بابت سهام عدالت در سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده یعنی ۲۷ درصد واگذاری‌های ۱۲ سال گذشته.

پوری حسینی اظهار کرد: براین اساس هفت برابر شدن واگذاری‌های قطعی سازمان خصوصی سازی نشان می دهد سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها با یک شیب تند جلو می‌رود به دلیل این که واگذاری ها در پایان سال ۹۳ به اتمام برسد. زیرا بدون داشتن این شیب تند انتظار نمی رود سازمان به وظایف قانونی خود برسد.

رییس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد:‌در نیمه دوم سال گذشته حدود ۱۶۰ شرکت تعیین تکلیف شد یعنی یا به صورت قطعی واگذار شده یا مصوبه انحلال را دریافت کردیم که این ۱۶۰ شرکت در مقابل ۴۰۰ شرکت باقی مانده که تعیین تکلیف نشده‌اند عدد قابل توجهی است.