جامع نیوز:سامانه ۰۹۶۶۹ ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر آمادگی دارد در طول سال ضمن راهنمایی مسافران و گردشگران نسبت به دریافت و رسیدگی به شکایات، اخذ پیشنهادات و انتقادات اقدام کند. به گزارش جامع نیوزستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر روز شنبه در اطلاعیه ای به مناسبت پایان تعطیلات نوروزی و آغاز به کار ادارات و […]

جامع نیوز:سامانه ۰۹۶۶۹ ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر آمادگی دارد در طول سال ضمن راهنمایی مسافران و گردشگران نسبت به دریافت و رسیدگی به شکایات، اخذ پیشنهادات و انتقادات اقدام کند.

به گزارش جامع نیوزستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر روز شنبه در اطلاعیه ای به مناسبت پایان تعطیلات نوروزی و آغاز به کار ادارات و نهادها از مشارکت همه سازمانها و نهادهای دولتی، عمومی و بخش خصوصی که با ایجاد هم افزایی در ارائه خدمات به مسافران و گردشگران و زائران به صورت شبانه روزی همکاری داشته اند قدردانی کرد.

در این اطلاعیه از مردم، جوامع ملی و میزبان در همه استانهای کشور که پذیرای مسافران و گردشگران بوده اند تقدیر شده است.

در این اطلاعیه همچنین از همه نیروی های نظامی، انتظامی و امدادی به ویژه جوانان و تشکلها و هموطنانی که به صورت داوطلبانه در ایام نوروز به خدمتگذاری مشغول بوده اند و همه دستگاههای عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر قدردانی شده است.

این اطلاعیه می افزاید با عنایت به اینکه براساس مصوبه دولت ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر دائمی بوده لذا ستادهای اجرائی خدمات سفر استان ها برنامه ریزی لازم جهت ایجاد انسجام در ارائه خدمات در طول سال، بویژه ایام پر ازدحام سفر را معمول کنند.