جامع نیوز:رئیس کمیته اجرایی اولین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی اعلام کرد: سی ام فروردین ماه۹۳ آخرین مهلت ارسال کامل مقالات اولین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی است. به گزارش جامع نیوز، حمید حبیبی اظهارداشت: همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی با هدف اعتلاء صنعت هوایی کشور، ارتقاء ایمنی هوانوردی، […]

جامع نیوز:رئیس کمیته اجرایی اولین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی اعلام کرد: سی ام فروردین ماه۹۳ آخرین مهلت ارسال کامل مقالات اولین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی است.
به گزارش جامع نیوز، حمید حبیبی اظهارداشت: همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی با هدف اعتلاء صنعت هوایی کشور، ارتقاء ایمنی هوانوردی، سلامت پروازها و در راستای آسیب شناسی و بررسی مسائل مرتبط با موضوع ایمنی هوانوردی تیرماه ۱۳۹۳ برگزار می شود.
وی افزود: مهلت ارسال مقالات اولین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی ۳۰/۱/۹۳ و ۳۰/۲/۹۳ زمان اعلام نتایج داوری مقالات است.
رئیس کمیته اجرایی اولین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی با بیان اینکه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی مورد پذیرش قرار می گیرد، گفت: به مقالات برتر جوایز نفیسی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری اعطا خواهد شد.
حبیبی اظهارداشت: از بین ۳۵۸ خلاصه مقاله ارسال شده ۲۶۵خلاصه مقاله پذیرفته شده است.
وی با بیان اینکه در این همایش کارگاههای آموزشی تخصصی صاحبنظران و خبرگان ایکائو و صنعت حمل و نقل هوایی کشور ارائه می شود، گفت: از تمامی پذیرفته شدگان خلاصه مقالات دعوت به عمل می آید تا با ورود به سایت همایش به نشانی http://conference.cao.ir مقالات کامل خود را ارسال کنند.
رئیس کمیته اجرایی اولین همایش ایمنی در حمل و نقل هوایی افزود: از صاحبنظران، دست اندرکاران، متخصصان، خبرگان، اساتید و پژوهشگران صنعت هوانوردی و حمل و نقل هوائی کشور دعوت به عمل می آید به منظور برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی نسبت به معرفی خود در سایت همایش به نشانی فوق اقدام کنند.