جامع نیوز: روزنامه “وال استریت ژورنال” با انتشار گزارشی در مورد پیشرفت دور اخیر مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای عضو گروه ۱+۵ به نقل از یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده امریکا از موافقت امریکایی ها با انجام هر اقدام لازمی به منظور دستیابی به توافق نهایی هسته ای با ایران خبر داده […]

جامع نیوز: روزنامه “وال استریت ژورنال” با انتشار گزارشی در مورد پیشرفت دور اخیر مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای عضو گروه ۱+۵ به نقل از یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده امریکا از موافقت امریکایی ها با انجام هر اقدام لازمی به منظور دستیابی به توافق نهایی هسته ای با ایران خبر داده است.

به گزارش جامع نیوز، روزنامه “وال استریت ژورنال” با انتشار گزارشی در مورد دور اخیر مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای عضو گروه ۱+۵ به پیشرفت این دور از مذاکرات اشاره کرده و در بخشی از آن به اظهارات یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای امریکا و خوش بینی او نسبت به روند مذاکرات هسته ای با ایران اشاره کرده است.روزنامه “وال استریت ژورنال” در این باره افزوده است :”یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده امریکا با اشاره به این موضوع که امریکایی برای هفته های آینده و ادامه مذاکره با ایران برنامه ریزی لازم را انجام داده است. این مقام امریکایی در این مورود به “وال استریت ژورنال” گفته است :”دو طرف بر سر ادامه زمان مذاکرات با یکدیگر به توافق دست یافته اند. ما درک می کنیم که در این مذاکرات اولویت های بالاتر مطرح نشوند. هر کسی که در اتاق مذاکره حضور داشته با این موضوع موافقت کرده که برای رسیدن به راه حل جامع و نهایی هر کاری را که نیاز باشد باید انجام داد.”روزنامه “وال استریت ژورنال” در بخش دیگری از گزارش خود به روند مثبت این دور از مذاکرات هسته ای اشاره می کند و در این باره می افزاید :”ایران و شش قدرت جهانی روز چهارشنبه بر سر لزوم دستیابی به راه حل نهایی در روند مذاکرات هسته ای تا ماه جولای با یکدیگر به توافق رسیدند با این حال برای رسیدن به آن نقطه لازم است که سخت ترین اقدامات اتخاذ شوند. در توافق نهایی انتظار می رود که تمامی دغدغه های جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته ای ایران رفع شود و در مقابل کشورهای غربی تحریم های وضع شده علیه ایران را لغو کنند.”