جامع نیوز:دبیرخانه نظام پیشنهاد‌های بانک مسکن در یازدهمین همایش و پنجمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها، در میان سازمان‌ها و موسسات مالی و بانکی کشور موفق به کسب گواهینامه اهتمام به تعالی نظام پیشنهادها شد. به گزارش جامع نیوز، در این همایش که با حضور سازمان‌ها و برند‌های مطرح نظام پیشنهاد‌های کشور برگزار شد، فریبرز راحتی […]

جامع نیوز:دبیرخانه نظام پیشنهاد‌های بانک مسکن در یازدهمین همایش و پنجمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها، در میان سازمان‌ها و موسسات مالی و بانکی کشور موفق به کسب گواهینامه اهتمام به تعالی نظام پیشنهادها شد.
به گزارش جامع نیوز، در این همایش که با حضور سازمان‌ها و برند‌های مطرح نظام پیشنهاد‌های کشور برگزار شد، فریبرز راحتی دبیر نظام پیشنهاد‌ها و معاون اجرایی اداره‌کل پژوهش و برنامه‌ریزی بانک مسکن، به تبیین و تشریح نقش و جایگاه بانک‌ها و شبکه بانکی کشور به عنوان محور اقتصاد کشور و تأثیر نظام پیشنهادها در بهبود عملکرد سازمانی، سهولت در دستیابی به اهداف سازمان و ایجاد انگیزش سرمایه انسانی پرداخت.
بر اساس این گزارش، با توجه به این که دبیرخانه نظام پیشنهاد‌های بانک مسکن، دبیر و متولی کمیسیون نظام پیشنهاد‌های شبکه بانکی کشور نیز محسوب می‌‌شود، این دبیرخانه به تشریح مواضع و اهداف کمیسیون نظام پیشنهاد‌های شبکه بانکی کشور در میان سازمان‌های دولتی و خصوصی پرداخت.
همچنین در این همایش دبیر نظام پیشنهادها مقاله‌ای را با عنوان «نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در بانک مسکن به عنوان یک الگوی موفق در میان موسسات مالی و شبکه بانکی کشور» ارائه کرد؛ نقش نظام بانکی در ساختار اقتصادی کشور، مباحث مرتبط با مدیریت دانش، سیر تکاملی نظام پیشنهاد‌های بانک و چگونگی اجرای آن در بانک مسکن از جمله مباحثی بود که در این مقاله به آن پرداخته شد.
راحتی همچنین در خصوص برنامه‌های آینده این دبیرخانه گفت: بانک مسکن در نظر دارد به عنوان نخستین بانک در شبکه بانکی کشور در عرصه مدیریت مشارکتی، به تشکیل اتاق فکر و کانون تفکر مجازی به عنوان دو ابزار قدرتمند در خصوص ایجاد تضارب افکار و طوفان فکری برای کسب حداکثری ایده‌های بکر، نوین و خلاقانه اقدام کند.