جامع نیوز:امکان تغییر تعداد کارکترهای رمز خرید اینترنتی برای تمام کارت های بانک سینا فراهم شد. به گزارش جامع نیوزبه منظور افزایش سطح امنیت در تراکنش های مبتنی بر اطلاعات کارت، امکان تغییر تعداد کارکترهای رمز خرید اینترنتی برای تمام کارت های بانک سینا فراهم شد. در پی این اقدام، دارندگان کارت های بانک سینا […]

جامع نیوز:امکان تغییر تعداد کارکترهای رمز خرید اینترنتی برای تمام کارت های بانک سینا فراهم شد.
به گزارش جامع نیوزبه منظور افزایش سطح امنیت در تراکنش های مبتنی بر اطلاعات کارت، امکان تغییر تعداد کارکترهای رمز خرید اینترنتی برای تمام کارت های بانک سینا فراهم شد.
در پی این اقدام، دارندگان کارت های بانک سینا از طریق منوی تغییر رمز در تمام خودپردازهای این بانک، قادر خواهند بود تا رمز خرید اینترنتی کارت خود را به ۶ تا ۱۲ کاراکتر تغییر دهند. این در حالی است که پیشتر مشتریان امکان تغییر رمز به ۶ کاراکتر را دارا بودند.
رمز خرید اینترنتی یا اصطلاحاً رمز دوم کارت، در پرداخت های بانکی مورد استفاده قرار می گیرد.