جامع نیوز: در فرآیند ارزیابی پنجمین دوره جایزه ملی بهرهوری ۱۴۰۴ ( سال ۱۳۹۲) بانک پاسارگاد به عنوان “سازمان بهره‌ور” ودکتر مجید قاسمی مدیرعامل این بانک به‌عنوان چهره ملی بهره‌ور سال ۱۳۹۲ معرفی شدند. به گزارش جامع نیوز، در فرآیند ارزیابی پنجمین دوره جایزه ملی بهرهوری ۱۴۰۴ که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت در سالن همایش‌های […]

جامع نیوز: در فرآیند ارزیابی پنجمین دوره جایزه ملی بهرهوری ۱۴۰۴ ( سال ۱۳۹۲) بانک پاسارگاد به عنوان “سازمان بهره‌ور” ودکتر مجید قاسمی مدیرعامل این بانک به‌عنوان چهره ملی بهره‌ور سال ۱۳۹۲ معرفی شدند.
به گزارش جامع نیوز، در فرآیند ارزیابی پنجمین دوره جایزه ملی بهرهوری ۱۴۰۴ که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت در سالن همایش‌های مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، سازمان‌ها با توجه به معیارها و شاخص‌های مختلف در دو حوزه حماسه‌ی اقتصادی و بهره‌وری رتبه‌بندی شدند که بانک‌پاسارگاد موفق به کسب بالاترین سطح این جایزه یعنی “سازمان بهره‌ور” شد. همچنین دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک‌پاسارگاد به‌جهت اقدامات ارزشمند در بانک‌پاسارگاد برای نیل به اهداف یک سازمان متعالی و بهره‌ور، به‌عنوان چهره ملی بهره‌ور سال ۱۳۹۲ انتخاب شده و لوح سپاس دریافت کرد.
بر اساس این خبر، معیارهای ارزیابی جایزه بهره‌وری ۱۴۰۴ در پنجمین دوره، در دو حوزه حماسه اقتصادی و بهره‌وری بود. در بخش حماسه اقتصادی معیارهای اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف، بهبود مستمر کسب‌وکار، واگذاری امور به مردم، حمایت از تولید ملی، توانمندسازی بخش‌خصوصی، کارآفرینی، مدیریت منابع‌ارزی، استفاده حداکثری از زمان منابع و امکانات، اقتصاد دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری مولد در سازمان‌های مختلف استخراج شده و این معیارها با شاخص‌های کمی و بهره‌وری موردسنجش قرار گرفت. همچنین در بخش بهره‌وری چهار شاخص عمومی بهره‌وری نیروی‌کار، بهره‌وری سرمایه، بهره‌وری کل عوامل تولید و سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی متناسب با اهداف برنامه پنجم توسعه موردسنجش قرار گرفته و به اندازه‌گیری رشد اقتصادی سازمان‌ها پرداخته‌شد. در نهایت بانک‌پاسارگاد و مدیرعامل این بانک موفق شدند با توجه به معیارهای فوق به‌ترتیب عناوین “سازمان بهره‌ور” و “چهره ملی بهره‌ور” را از آن خود کنند.
گفتنی است این جایزه درصدد است سازمان‌هایی که در حوزه ارتقای بهره‌وری متناسب با برنامه‌های توسعه در سطح ملی حرکت می‌کنند را با روش‌های علمی شناسایی کرده و به عنوان الگو در سطح کشور معرفی کند تا در شبکه بزرگ بهینه‌کاوی سازمان‌های بهره‌ور کشور قرار گیرند.