جامع نیوز: با گشایش سپرده حامی تیم ملی فوتبال ایران، به قید قرعه ۳ توپ طلا هر کدام به ورین یک کیلوگرم هدیه بگیرید. به گزارش‌ جامع نیوزازروابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، این بانک در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و حمایت از تیم ملی فوتبال ایران، “سپرده حامی تیم ملی فوتبال ایران” را جهت تسهیل حمایت مالی […]

جامع نیوز: با گشایش سپرده حامی تیم ملی فوتبال ایران، به قید قرعه ۳ توپ طلا هر کدام به ورین یک کیلوگرم هدیه بگیرید.
به گزارش‌ جامع نیوزازروابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، این بانک در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و حمایت از تیم ملی فوتبال ایران، “سپرده حامی تیم ملی فوتبال ایران” را جهت تسهیل حمایت مالی هم‌میهنان گرامی از تیم ملی کشورمان، افتتاح می‌کند.
بر این اساس، مشتریان عزیز با افتتاح یک سپرده کوتاه‌مدت، این اختیار را تا پایان سال ۱۳۹۳به بانک می‌دهند که حداقل ۵۰% از سود متعلق به سپرده ایشان به‌صورت خودکار به حساب حمایت از تیم ملی فوتبال ایران واریز شود.
“سپرده کوتاه‌مدت حامی تیم ملی فوتبال ایران” با نرخ ۵% بیشتر از سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی افتتاح می‌شود که این میزان از سود به هزینه بانک به حساب حمایت از تیم‌ملی فوتبال ایران واریز می‌شود.
همچنین بانک‌پاسارگاد جهت ایجاد انگیزه بیشتر به‌منظور مشارکت هموطنان عزیز در این طرح ملی علاوه بر عضویت کلیه سپرده‌گذاران در کانون هواداران حامی تیم‌ملی فوتبال ایرانبه قید قرعه۳ عدد توپ طلا هرکدام به‌وزن یک‌کیلوگرم‌ با کسب ‌امتیاز هریکصدهزارریال یک امتیاز در هر روز را برای سپرده‌گذاران در نظر گرفته‌است.
هم‌میهنان گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با مرکز اطلا‌ع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۸۲۸۹ و یا با سیستم بازخورد بر روی سایت بانک به آدرس www.bpi.ir ارتباط برقرار کنند.