جامع نیوز: متقاضیان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با افتتاح یا افزایش موجودی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز خود می‌توانند از محل این حساب از اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن برخوردار شوند. به گزارش جامع نیوز، متقاضیانی که قصد استفاده از تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم را دارند، […]

جامع نیوز: متقاضیان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با افتتاح یا افزایش موجودی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز خود می‌توانند از محل این حساب از اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن برخوردار شوند.

به گزارش جامع نیوز، متقاضیانی که قصد استفاده از تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم را دارند، می‌توانند به جای خرید اوراق از بازار فرابورس با افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز در شعب بانک مسکن، علاوه بر اخذ سود سپرده این حساب، از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن نیز بهره‌مند شوند.بر اساس این گزارش میزان صدور اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در هر ماه رابطه مستقیم با متوسط موجودی حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز اشخاص نزد بانک دارد.بانک مسکن در ابتدای هر ماه بر اساس متوسط موجودی حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز، نسبت به صدور اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن اقدام می‌نماید. بنابراین افزایش صدور این اوراق، مستلزم افزایش مانده حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.گفتنی است قیمت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در هر نماد در هر روز، صرفا بر اساس میزان عرضه و تقاضای اوراق در بازار فرابورس تعیین می‌گردد و بانک مسکن هیچ نقشی در تعیین قیمت اوراق در بازار فرابورس ندارد.