جامع نیوز:مدیر عامل بانک مهر اقتصاد که به مناسبت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات در جمع کارکنان اداره کل روابط عمومی حاضر شده بود، گفت: برای نیل به اهداف عالیه بانک مهر اقتصاد و کسب بیشترین سهم از بازار، باید تمامی کارکنان بانک در سراسر کشور همیار روابط عمومی باشند. به گزارش جامع نیوز، […]

جامع نیوز:مدیر عامل بانک مهر اقتصاد که به مناسبت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات در جمع کارکنان اداره کل روابط عمومی حاضر شده بود، گفت: برای نیل به اهداف عالیه بانک مهر اقتصاد و کسب بیشترین سهم از بازار، باید تمامی کارکنان بانک در سراسر کشور همیار روابط عمومی باشند.

به گزارش جامع نیوز، دکتر نتاج با تبریک روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، اظهار داشت: روز جهانی ارتباطات مناسبتی است که باعث می شود به زندگی اجتماعی توجه ویژه ای داشته باشیم چرا که ارتباطات از مهم ترین خصیصه های زندگی اجتماعی می باشد و عاملی است که انسان ها عمیقاً به آن نیاز دارند. مدیر عامل بانک مهر اقتصاد فعالیت های روابط عمومی بانک را به لحاظ راهبردی، مناسب ارزیابی کرد و گفت: در حوزه کسب و کار روابط عمومی نباید تنها محدود به کارکنان آن و همیاران باشد چرا که با ارائه آموزش های لازم، تمامی هفت هزار همکار بانک مهر اقتصاد در سراسر کشور می توانند همیار روابط عمومی باشند.دکتر نتاج با تاکید بر شناسایی ابزارهای تبلیغاتی و کانال های ارتباطی اثربخش و استفاده اثر بخش از آنها، افزود: در این¬صورت سریعتر به نتیجه دلخواه رسیده و ارتباط موثری با مخاطب برقرار می کنیم و نتیجه همه این اقدامات منجر به رشد مضاعف بانک مهر اقتصاد در صحنه اقتصاد کشور می شود.وی با تاکید بر نقش مهم روابط عمومی در برندسازی بانک مهر اقتصاد در حوزه بانکداری اسلامی، خاطر نشان کرد: التزام به بانکداری اسلامی از نقاط قوت بانک مهر اقتصاد است از اینرو باید به عنوان یک وجه تمایز بر روی آن تکیه کنیم. دکتر نتاج با بیان اینکه تداوم فعالیت بانک باید اولین دغدغه کارکنان باشد، ادامه داد: باید در هر شرایطی انسجام سازمانی حفظ شود و با پرهیز از حاشیه ها و با رویکرد مدیریت هزینه ها از مناسب ترین روش ها در فعالیت های ارتباطی و تبلیغاتی خود استفاده کنیم. دکتر نتاج با بیان اینکه جهانی شدن با تقویت ارتباطات محقق می شود، ادامه داد: جهانی شدن به منزله بلوغ انسان ها است و به لحاظ جامعه شناختی با جهانی سازی که خواسته استعمار است تفاوت بسیاری دارد، از اینرو چنانچه جوامع بشری به سمت جهانی شدن حرکت کنند، قطعا شاهد نتایج بهتری در زندگی انسان ها خواهیم بود.وی با تاکید بر کار برنامه ریزی شده، ابراز داشت: باید به مسیری که در آن حرکت می کنیم اعتقاد داشته باشیم و هر کس در هر جایی که قرار دارد کارها را به نحو احسن انجام دهد در غیر اینصورت نه تنها به نتایج آرمانی نمی رسیم بلکه در فعالیت های روزمره نیز دچار اشکال می شویم