جامع نیوز: سخنگوی دولت با بیان اینکه بر اساس برآوردهای اولیه بیش از یک هزار میلیارد تومان از محل انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی درآمد نصیب دولت می شود، درباره اجرای موارد مرتبط با ایثارگران در بودجه ۹۳ گفت: هیچ مشکلی برای تدوین آیین نامه اجرایی آن نداریم. به گزارش جامع نیوز، محمد باقر […]

جامع نیوز: سخنگوی دولت با بیان اینکه بر اساس برآوردهای اولیه بیش از یک هزار میلیارد تومان از محل انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی درآمد نصیب دولت می شود، درباره اجرای موارد مرتبط با ایثارگران در بودجه ۹۳ گفت: هیچ مشکلی برای تدوین آیین نامه اجرایی آن نداریم.

به گزارش جامع نیوز، محمد باقر نوبخت با بیان اینکه قیمت بنزین هنوز مشخص نشده است، گفت: هیأت وزیران تا پایان هفته در این باره تصمیم گیری می کند.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه میزان سهمیه و سایر موارد مربوط به قیمت حامل های انرژی در گزارش آتی هیأت وزیران خواهد بود، درباره میزان انصراف دهندگان یارانه نقدی افزود: جمع بندی درباره آمار انصراف دهندگان در حال انجام است و فردا به اطلاع رسانه ها خواهد رسید.نوبخت درباره پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پردرآمدهایی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند حذف می شوند یا خیر گفت: دولت قطعا قانون را اجرا می کند و در این راستا بند (۹) تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۳ که درباره هدفمندی یارانه ها است تکالیفی برای دولت تعیین کرده که ما نیز بر اساس قانون امور را پیگیری می کنیم.سخنگوی دولت با بیان اینکه درآمدی از محل انصراف از یارانه نقدی برای دولت تعیین نشده است، گفت: درآمدهای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از دو منبع که در تبصره ۲۱ قانون بودجه ذکر شده است تامین می شود به طوری که ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح و افزایش قیمت ها و ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور درآمد کسب می شود.

** دولت از افزایش قابل توجه نرخ حامل های انرژی استقبال نمی کند

نوبخت افزود: به دلیل اینکه دولت در نظر دارد نرخ تورم را به کمتر از ۲۵ درصد تقلیل دهد از افزایش قابل توجه قیمت حامل های انرژی در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها استقبال نمی کند؛ از این جهت یک گزینه در فراروی مردم قرار دادیم که با انصراف برخی از دریافت یارانه نقدی فرصتی ایجاد شود تا از منابع حاصله از این بخش برای ارائه خدمات بهداشت و درمان و فعال کردن واحدهای تولیدی استفاده کنیم.

** درآمد یک هزار میلیارد تومانی دولت از محل انصراف دهندگان یارانه نقدی

نوبخت ادامه داد: بنابراین هر میزان درآمدی که از محل انصراف یارانه بگیران حاصل شود در جهت بهبود خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین در جهت فعال کردن بنگاه های اقتصادی و افزایش اشتغال بهره می گیریم که بر اساس برآوردهای اولیه بیش از یک هزار میلیارد تومان از محل انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی درآمد نصیب دولت می شود.معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: دولت نه تنها از محل افزایش قیمت ها ریالی برای امور جاری برداشت نمی کند بلکه ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از خزانه کل کشور به بودجه هدفمندی اضافه می کند تا خدمت بیشتری به مردم ارائه دهد.وی تاکید کرد: بر اساس قانون افراد نیازمند متقاضی باید برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کنند ضمن اینکه بر اساس قانون بودجه دولت مسئول تعیین سقف درآمدی شده است که البته برای شناسایی نیازمندان در فرم ثبت نام چند دامنه درآمدی کمتر ۶۰۰ هزار تومان، بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان و بیش از ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان را مشخص کردیم و مردم نیز اطلاعات خود را وارد کردند که دولت نیز هر سقفی را تعیین کند می تواند بر اساس آن و اطلاعاتی که مردم در سامانه ثبت کرده اند افراد را شناسایی کند که این سقف درآمدی در یک جلسه هیأت دولت مشص می شود.سخنگوی دولت در بخش دیگری از اظهاراتش درباره ابلاغ قانون خدمات ایثارگران نیز گفت: ضوابط اجرایی مواردی که در ارتباط با ایثارگران در قانون بودجه ۹۳ درخصوص ایثارگران آمده بود به تصویب رسیده است و هیچ مشکلی برای تدوین آیین نامه اجرایی آن نداریم.