جامع نیوز:بانک صادرات ایران که هفتمین سال متوالی است به عنوان حامی یار مهربان و تنها بانک ارائه خدمات بانکی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را برعهده گرفته و آمارهای عملکردی در ۴ روز اول نمایشگاه حاکی از رشد ۶٠ درصدی مبلغ تراکنش پایانه‌های فروش نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته است. به […]

جامع نیوز:بانک صادرات ایران که هفتمین سال متوالی است به عنوان حامی یار مهربان و تنها بانک ارائه خدمات بانکی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را برعهده گرفته و آمارهای عملکردی در ۴ روز اول نمایشگاه حاکی از رشد ۶٠ درصدی مبلغ تراکنش پایانه‌های فروش نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال گذشته است.
به گزارش جامع نیوز، این بانک در راستای انجام رسالت اجتماعی و فرهنگی خود برای هفتمین سال متوالی به عنوان حامی یار مهربان انجام کلیه فعالیت‌های بانکی در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را فراهم کرده و آمارها حاکی از رشد تعداد و مبلغ تراکنش‌های صورت گرفته برروی دستگاه‌های پایانه‌های فروش متصل به حسابهای این بانک در غرفه ها می باشد به گونه ای که تعداد و مبلغ تراکنش‌ها دستگاههای پایانه های فروش که در غرفه ها نصب شده اند در ۴روز اول نمایشگاه به ترتیب به ۴۴۶هزار و ١٣٢ میلیارد ریال بالغ گشته که نسبت به مقطع زمانی مشابه در نمایشگاه کتاب سال ٩٢ بیانگر ٢۶ و ۶٠ درصد رشد بوده و تعداد و مبلغ تراکنش‌ها دستگاههای خودپرداز نیز در ۴ روز اول نمایشگاه به ترتیب به ۴١هزار و ١٣ میلیارد ریال بالغ گشته که نسبت به مقطع زمانی مشابه در نمایشگاه کتاب سال ٩٢ بیانگر ١٢٣ و ١۴٣ درصد رشد می باشد.
همچنین این بانک در راستای ترویج بانکداری نوین، فروش دستگاه رمزیاب(OTP) را با ۵٠ درصد تخفیف در دستور کار قرار داده است بر این اساس مشتریان و متقاضیان استفاده کننده از سیستم اینترنت بانک صادرات ایران میتوانند ضمن ثبت در سامانه یادشده نسبت به تهیه دستگاه رمزیاب در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اقدام و از ۵٠ درصد تخفیف ویژه برخوردار گردند.
شایان ذکر است بانک صادرات ایران در راستای انجام رسالتهای فرهنگی و اجتماعی خود برای هفتمین سال متوالی با عنوان حامی یار مهربان زمینه انجام کلیه فعالیتهای بانکی را در بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران فراهم کرده و در این راستا نسبت به نصب و راهاندازی ٣ هزار دستگاه پایانه فروشگاهی، ۴۴ دستگاه خودپرداز ثابت و سیار، استقرار شعبه موقت و ١٩ باجه بانکی و بکار گیری ٢٠٠ نیروی مجرب و توانمند اقدام نموده است.