جامع نیوز:بانک سینا به منظور قدردانی از اعتماد مشتریان و جلب رضایت سپرده گذاران، طرح های جدیدی را در قالب سپرده های سرمایه گذاری با مزایا و ویژگی های مناسب ارائه کرد. بانک سینا به منظور قدردانی از اعتماد مشتریان و جلب رضایت سپرده گذاران، طرح های جدیدی را در قالب سپرده های سرمایه گذاری […]

جامع نیوز:بانک سینا به منظور قدردانی از اعتماد مشتریان و جلب رضایت سپرده گذاران، طرح های جدیدی را در قالب سپرده های سرمایه گذاری با مزایا و ویژگی های مناسب ارائه کرد.

بانک سینا به منظور قدردانی از اعتماد مشتریان و جلب رضایت سپرده گذاران، طرح های جدیدی را در قالب سپرده های سرمایه گذاری با مزایا و ویژگی های مناسب ارائه کرد.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی بانک سینا، مشتریان می توانند با سپرده گذاری در این طرح ها از مزایای در نظر گرفته شده، بهره مند گردند.
“سپرده صبا” و “سپرده طلایی سینا” از جمله محصولات جدید بانک سینا است که در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار یک ساله با مزایا و ویژگی های بهتر نسبت به سایر سپرده های بلند مدت بانک ارائه شده است.
این بانک پیشتر نیز “سپرده۲۲۲ سینا” را در قالب سپرده کوتاه مدت روزشمار ارائه کرده بود.
مشتریان با مراجعه به یکی از ۲۷۷ شعبه بانک سینا می توانند از جزئیات این سپرده ها آگاهی پیدا کنند.