جامع نیوز: شمار حساب های الکترونیک بانک ملت به حدود ۳۸.۵ میلیون فقره افزایش یافت. به گزارش جامع نیوز، تا روز ۲۰ فروردین ماه سال جاری، شمار حساب های الکترونیک افتتاح شده در این بانک به ۳۸ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۷۷۱ فقره رسید که ۱۷ میلیون و ۷۱ هزار و ۳۵۵ فقره از […]

جامع نیوز: شمار حساب های الکترونیک بانک ملت به حدود ۳۸.۵ میلیون فقره افزایش یافت.

به گزارش جامع نیوز، تا روز ۲۰ فروردین ماه سال جاری، شمار حساب های الکترونیک افتتاح شده در این بانک به ۳۸ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۷۷۱ فقره رسید که ۱۷ میلیون و ۷۱ هزار و ۳۵۵ فقره از این تعداد به حساب های پس انداز الکترونیک اختصاص داشته است.همچنین ۱۲ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۵۵۶ فقره از کل حساب های الکترونیک گشایش شده در بانک ملت تا پایان دهه دوم فروردین ماه سال جاری مربوط به حساب های کوتاه مدت الکترونیک است.چهار میلیون و ۷۵۷ هزار و ۸۴ هزار فقره حساب جاری الکترونیک ملت(جام) و چهار میلیون و ۳۶۱ هزار و ۲۷ هزار فقره حساب بلندمدت الکترونیک از دیگر حساب هایی است که تا این مقطع در بانک ملت افتتاح شده است.در عین حال مشتریان بانک ملت تا ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۳ بیش از ۲۴ هزار فقره حساب کوتاه مدت ویژه و حدود ۶۹ هزار فقره حساب کارکنان دولت در بانک ملت گشایش کرده اند.