جامع نیوز:مدیرعامل بانک سینا روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه، طی احکامی جداگانه تعدادی از مدیران مناطق این بانک را منصوب کرد. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی بانک سینا، دکتر کوروش پرویزیان طی حکمی “حمید مصطفایی پیر علیلو” مدیر پیشین منطقه آذربایجان غربی و کردستان را به سمت مدیر منطقه آذربایجان شرقی و اردبیل منصوب کرد. […]

جامع نیوز:مدیرعامل بانک سینا روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه، طی احکامی جداگانه تعدادی از مدیران مناطق این بانک را منصوب کرد.

به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی بانک سینا، دکتر کوروش پرویزیان طی حکمی “حمید مصطفایی پیر علیلو” مدیر پیشین منطقه آذربایجان غربی و کردستان را به سمت مدیر منطقه آذربایجان شرقی و اردبیل منصوب کرد.
بر اساس حکمی دیگر، علی رضا برآور معاون عملیات بانکی منطقه مازندران به سمت سرپرست مدیریت منطقه آذربایجان غربی و کردستان منصوب شد.
همچنین بر اساس حکم صادره از سوی مدیرعامل بانک سینا، عبدالعلی نجفی مدیر قبلی منطقه یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان به سمت مدیریت منطقه فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد منصوب و ابوالقاسم قاسمی، سرپرستی مدیریت منطقه یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت، وی پیشتر معاون عملیات بانکی این منطقه بود.
دکتر پرویزیان در حکمی دیگر خلیل الله مهرابی مدیر منطقه هرمزگان را به سمت مدیریت منطقه اصفهان و چهارمحال و بختیاری و حمیدرضا شاکری معاون عملیات بانکی منطقه خراسان را به سمت سرپرست مدیریت این منطقه منصوب کرد.

همچنین مدیرعامل بانک سینا ضمن تقدیر از زحمات مدیران پیشین تعدادی از مناطق، ایشان را به سمت مشاور این مناطق منصوب کرد. بر اساس این احکام، دکتر پرویزیان محمدحسن فقیهی مدیر پیشین منطقه فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد، حسن پویافرد مدیر قبلی منطقه آذربایجان شرقی و اردبیل، محمد ابراهیم تدین مدیر پیشین منطقه اصفهان و چهارمحال و بختیاری و سیدحسن سجادیه علوی مدیر پیشین منطقه خراسان را به سمت مشاور مدیران این مناطق منصوب کرد.