جامع نیوز:نرخ حق الوکاله بانک سینا در سال ۱۳۹۳، معادل ۲.۵ درصد تعیین شد. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی بانک سینا، در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیرو مقررات و ضوابط بانک مرکزی و تصویب هیات مدیره، نرخ حق الوکاله این بانک برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه مدت و بلند […]

جامع نیوز:نرخ حق الوکاله بانک سینا در سال ۱۳۹۳، معادل ۲.۵ درصد تعیین شد.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی بانک سینا، در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیرو مقررات و ضوابط بانک مرکزی و تصویب هیات مدیره، نرخ حق الوکاله این بانک برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه مدت و بلند مدت) در سال جاری معادل ۲.۵ درصد تعیین شد.