جامع نیوز: در جلسه کمیسیون ایمنی راه ها که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، سازمان پزشکی قانونی در مورد تلفات تصادفات رانندگی سال ۹۲ اعلام کرد که در سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۶۶ نفر در محورهای برون شهری(۲.۱ درصد کاهش نسبت به سال ۹۱)، پنج هزار و ۶۳ نفر در مسیرهای […]

جامع نیوز: در جلسه کمیسیون ایمنی راه ها که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، سازمان پزشکی قانونی در مورد تلفات تصادفات رانندگی سال ۹۲ اعلام کرد که در سال گذشته ۱۱ هزار و ۵۶۶ نفر در محورهای برون شهری(۲.۱ درصد کاهش نسبت به سال ۹۱)، پنج هزار و ۶۳ نفر در مسیرهای درون شهری(۶.۳ درصد کاهش نسبت به سال ۹۱)، یک هزار و ۲۹۶ نفر در مسیرهای خاکی روستایی(۲۶.۵ درصد کاهش نسبت به سال ۹۱) و ۹۶ نفر نیز در مسیرهایی نامعلوم جان باخته اند.

به گزارش جامع نیوز، ۶۴.۳ درصد کشته های تصادفات مربوط به جاده های برون شهری، ۲۸.۱ درصد در راه های درون شهری، ۷.۲ درصد در جاده های خاکی و روستایی و محل تصادف چهار دهم درصد موارد نامعلوم بوده است.همچنین در سال گذشته استان های فارس با یک هزار و ۵۳۹ نفر، تهران با یک هزار و ۴۳۶ نفر و خراسان رضوی با یک هزار و ۳۷۳ نفر بیشترین و استان های ایلام با ۱۲۵نفر، کهکیلویه و بویراحمد با ۱۵۳ و اردبیل با ۲۱۲ نفر کمترین تعداد کشته های ناشی از حوادث رانندگی را داشته اند.همچنین اعلام شد: بیشترین افزایش در مرگ های ناشی از حوادث رانندگی در سال۹۲ نسبت به سال قبل از آن در استان های خراسان جنوبی(۳۴ درصد) و هرمزگان(۱۲.۵ درصد) و بیشترین کاهش مربوط به استان های قزوین(۲۰.۷ درصد) و خراسان شمالی(۱۹.۱ درصد) بوده است.بررسی ها نشان داد که ۷۷.۳ درصد از کشته های ناشی از حوادث رانندگی در سال گذشته ۱۳ هزار و ۹۰۵ مرد و ۲۲.۷ درصد معادل ۴۰۸۹ زن بوده اند. همچنین در افراد ۱۸ سال به بالا ۷۳.۶ درصد متأهل و ۲۴.۹ درصدد مجرد هستند و ۱.۵ درصد نامشخص هستند.بنابر این گزارش، در زمان وقوع تصادف ۳۹.۳ درصد از افراد راننده وسیله نقلیه، ۲۳.۲ درصد عابر پیاده و ۳۵.۸ درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده اند.همچنین از مجموع تلفات رانندگی سال ۱۳۹۲ که ۱۷ هزار و ۹۹۴ نفر بوده اند، ۲۳.۲ درصد یعنی چهار هزار و ۱۶۸ نفر عابر پیاده و ۲۱.۵ درصد یعنی سه هزار و ۸۶۳ نفر موتورسیکلت سوار و چهار هزار و ۱۶۸ نفر سرنشین سواری بودند.سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در گزارش خود اعلام کرد: در سال ۹۲، ۱۷ هزار و ۹۹۴ نفر در حوادث رانندگی کشته شده اند، این تعداد نسبت به سال قبل از آن ۵.۷ درصد کاهش یافته است و بیشترین کاهش در سال گذشته مربوط به تیر ماه(۱۹.۲ درصد) و خرداد ماه(۱۲.۵ درصد) و بیشترین افزایش مربوط به شهریور ماه(۶.۶ درصد) بوده است.همچنین بیشترین کشته های حوادث رانندگی مربوط به شهریور ماه با دو هزار و ۲۰۵ نفر و پس از آن مهر ماه با یک هزار و ۷۳۷ نفر و کمترین آن مربوط به دی ماه با یک هزار و ۱۶۵ نفر بوده است.بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی از لحاظ سنی ۹ درصد افراد فوت شده در حوادث رانندگی سال گذشته ۱۰ سال و کمتر، ۵.۲ درصد ۱۷-۱۱ سال، ۲۷.۴ درصد ۲۹-۱۸ سال، ۲۹.۲ درصد ۴۹-۳۰ سال، ۲۹.۱ درصد کشته های تصادفات ۵۰ سال به بالا داشته اند.بنا بر این گزارش نحوه وقوع تصادف ۴۵.۳ درصد از افراد متوفی ناشی از برخورد دو وسیله نقلیه، ۲۳.۲ درصد ناشی از برخورد وسیله نقلیه به عابر متوفی و ۲۲.۶ درصد واژگونی وسیله نقلیه بوده است. خودرو مورد استفاده ۳۹.۶ درصد از افراد متوفی خودرو سواری، ۲۱.۵ درصد موتورسیکلت، ۸.۳ درصد وانت بار، ۳.۵ درصد کامیون، کامیونت و تریلی و ۱.۸ درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است.همچنین بر اساس این آمار چهار هزار و ۱۶۸ نفر از متوفیان تصادفات (۲۳.۲ درصد) عابر پیاده و سه هزار و ۸۶۳ نفر (۲۱.۵ درصد) موتورسیکلت سوار بودند.بر اساس این آمار سازمان پزشکی قانونی همچنین خودرو درگیر با خودرو و یا عابر پیاده متوفی در ۳۲.۳ درصد موارد خودرو سواری، ۱۷.۶ درصد کامیون، کامیونت و تریلی، ۹.۸ درصد وانت بار، ۴.۵ درصد موتورسیکلت و ۲.۹ درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است.در جلسه کمیسیون ایمنی راه ها تصریح شد: علت اصلی مرگ ۵۱.۳ درصد از افراد ضربه به سر، ۲۳.۸ درصد شکستگی های متعدد، ۸.۳ درصد به دلیل خونریزی و ۱۰.۸ درصد به دلیل علل اشتراکی (موارد دارای بیش از یک علت)، ۱.۶ درصد سوختگی، سه دهم درصد نرسیدن اکسیژن، ۳.۸ درصد سایر موارد بوده است.همچنین محل فوت ۵۱.۳ درصد از افراد در محل حادثه، ۷.۸ درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت ۳۹.۱ درصد از افراد در بیمارستان بوده است.