جامع نیوز: بانک مسکن به عنوان نخستین بانک ایرانی در حوزه آموزش موفق شد با پیاده‌سازی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت آموزشی، استانداردهای بین‌المللی ISO 9001:2008 و ISO 10015 را به دست آورد. به گزارش جامع نیوز، پس از ارزیابی ارگان گواهی دهندهICIM.S.P.A ایتالیا، بانک مسکن موفق شد به عنوان نخستین بانک ایرانی در […]

جامع نیوز: بانک مسکن به عنوان نخستین بانک ایرانی در حوزه آموزش موفق شد با پیاده‌سازی استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت آموزشی، استانداردهای بین‌المللی ISO 9001:2008 و ISO 10015 را به دست آورد.

به گزارش جامع نیوز، پس از ارزیابی ارگان گواهی دهندهICIM.S.P.A ایتالیا، بانک مسکن موفق شد به عنوان نخستین بانک ایرانی در حوزه آموزش و در راستای ارتقای سیستم آموزشی کارکنان و کسب اعتبارات بین‌المللی، استانداردهای ISO 9001:2008 و ISO 10015 را کسب کرده و عضو جامعه جهانی کیفیت IQNET و فدراسیون اروپایی CISQ شود.از مزایای استقرار سیستم‌های ISO 10015, ISO 9001:2008 می‌توان به افزایش سطح رضایت و کاهش شکایات مشتریان، کاهش محصولات و خدمات نامنطبق، افزایش سطح کیفی و راندمان نیروی انسانی، کاهش هزینه‌ها، ایجاد یک سازمان هدفمند با رویکردی یکپارچه و افزایش سطح کنترل بر عملکرد سازمان اشاره کرد.لازم به ذکر است به سبب توانمندی سازمان آموزشی بانک مسکن، اداره استاندارد ایتالیا ACCREDIA نیز تایید استاندارد مربوطه را مورد پذیرش قرار داده است.گفتنی است اصول مدیریت کیفیت که مبنای استانداردهای سریISO 9000 است بر اهمیت مدیریت منابع انسانی و نیاز به آموزش مناسب تاکید دارد.