جامع نیوز:نرخ حق الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری بانک مسکن در سال ۹۳، ۵/۲ درصد اعلام شد. به گزارش جامع نیوزاز بانک مسکن، نرخ حق الوکاله این بانک به میزان ۵/۲ درصد در سال جاری در راستای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده در ماده ۳ از آخرین بسته […]

جامع نیوز:نرخ حق الوکاله به‌کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری بانک مسکن در سال ۹۳، ۵/۲ درصد اعلام شد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک مسکن، نرخ حق الوکاله این بانک به میزان ۵/۲ درصد در سال جاری در راستای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده در ماده ۳ از آخرین بسته سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور، تعیین شده است.
گفتنی است حق‌الوکاله مبلغی است که بانک ها در چهارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال به‌کارگیری منابع سپرده‌گذاران از آنان دریافت می‌کنند و در صورتی که درآمدهای ناشی از به کارگیری سپرده‌های مشتریان نزد بانک از سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران بیشتر شود، ما به ‌التفاوت آن نیز پرداخت می‌شود.