جام نیوز: وزیر جهاد کشاورزی نرخ جدید خرید شیر خام از دامداران را ۱۴۴۰ تومان برای هر کیلوگرم اعلام کرد. به گزارش جامع نیوز، محمود حجتی در خصوص تعیین نرخ خرید شیرخام، اظهار داشت: نرخ جدید خرید شیر خام از دامداران ۱۴۴۰ تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است.وی افزود: این نرخ در کمیسیون تنظیم […]

جام نیوز: وزیر جهاد کشاورزی نرخ جدید خرید شیر خام از دامداران را ۱۴۴۰ تومان برای هر کیلوگرم اعلام کرد.

به گزارش جامع نیوز، محمود حجتی در خصوص تعیین نرخ خرید شیرخام، اظهار داشت: نرخ جدید خرید شیر خام از دامداران ۱۴۴۰ تومان برای هر کیلوگرم تعیین شده است.وی افزود: این نرخ در کمیسیون تنظیم بازار تعیین شده و مورد تأیید دامداران نیز است، ضمن آنکه هم اکنون شیر خام با نرخ ۱۱۱۰ تومان از دامدار خریداری می‌شود و دولت پیش از این یارانه ۱۹۰ تومانی به آن اختصاص داده بود.وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با احتساب یارانه، هم اکنون شیر خام از دامدار با قیمت ۱۳۰۰ تومان در هر کیلو خریداری می‌شود.