جامع نیوز: مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: این بانک با اهتمام به امر فرهنگ سازی و سیاستگذاری های لازم و باز تعریف و مهندسی مجدد فرآیند ها و رویه ها برنامه های جاری خود را بر شعبه محوری و مشتری محوری استوار نموده است. به گزارش جامع نیوز، محمد علی سهمانی رئیس هیأت مدیره […]

جامع نیوز: مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: این بانک با اهتمام به امر فرهنگ سازی و سیاستگذاری های لازم و باز تعریف و مهندسی مجدد فرآیند ها و رویه ها برنامه های جاری خود را بر شعبه محوری و مشتری محوری استوار نموده است.

به گزارش جامع نیوز، محمد علی سهمانی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه مشترکی با حضور روسای شعب این بانک در اداره سرپرستی استان یزد با بیان مطلب فوق اظهار داشت: اصل احترام و اکرام مشتری در سرلوحه فعالیت های خدمات رسانی بانک توسعه تعاون قرار دارد و بر این اساس با تغییر نگرش ها در حوزه فرهنگ سازمانی، محور توجهات معطوف به مشتریان شده است.وی افزود: بانک توسعه تعاون با افزایش سطح اختیارات و بودجه ادارات شعب این بانک در استان های مختلف کشور و تفویض استقلال عمل بیشتر به آن ها و با اتکاء به تجربه و توان کارشناسی نیروی انسانی و همچنین بهره گیری مناسب از ابزارهای نوین در عرصه بانکداری الکترونیک چارچوب خدمات رسانی خود را بر پایه شعبه محوری و مشتری محوری استوار کرده است.سهمانی اضافه کرد: توزیع جغرافیایی مناسب شعب در سطح کشور، ارائه خدمات متفاوت و متناسب با نیاز مشتریان با اتکاء به سبد متنوع محصول، ضمن در برداشتن ارزش افزوده لازم برای تقویت چرخه خدمات رسانی به جامعه هدف از جمله اقدامات مهمی است که در جهت رویکرد شعبه محوری و مشتری محوری به کار گرفته شده است.وی گفت: داشتن استراتژی مناسب در عرصه خدمات رسانی به بخش تعاون و بکارگیری مناسب از ظرفیت ها و امکانات مورد نیاز، زمینه بروز خلاقیت و نوآوری ها را در راستای بالا بردن سطح کمی و کیفی خدمات ایجاد نموده و شرایط لازم را برای ارائه محصولات جدید و متفاوت در عرصه خدمات رسانی بانکی فراهم می نماید.