جامع نیوز:مدیر عامل و جمعی از معاونین و مدیران بانک سینا با سفر به استان مازندران و بازدید از شعب در جمع همکاران منطقه حضور یافتند و در جریان آخرین وضعیت عملکردی منطقه قرار گرفتند. به گزارش جامع نیوزمدیر عامل و جمعی از معاونین و مدیران بانک سینا با سفر به استان مازندران و بازدید […]

جامع نیوز:مدیر عامل و جمعی از معاونین و مدیران بانک سینا با سفر به استان مازندران و بازدید از شعب در جمع همکاران منطقه حضور یافتند و در جریان آخرین وضعیت عملکردی منطقه قرار گرفتند.

به گزارش جامع نیوزمدیر عامل و جمعی از معاونین و مدیران بانک سینا با سفر به استان مازندران و بازدید از شعب در جمع همکاران منطقه حضور یافتند و در جریان آخرین وضعیت عملکردی منطقه قرار گرفتند.
دکتر کوروش پرویزیان و همراهان در این سفر ضمن بازدید از شعب بانک سینا در منطقه مازندران در نشست روسای شعب منطقه نیز حضور یافته و ضمن بررسی مسائل و مشکلات همکاران، دستورات لازم را در راستای توسعه فعالیت ها صادر کردند.
در سفر دو روزه به ساری که طی روزهای چهار شنبه و پنچ شنبه ۲۱و۲۲ خرداد ماه انجام شد، ۱۲ شعبه بانک سینا در شهرهای ساری، آمل، بابل و قائمشهر، مورد بازدید مدیر عامل و هیئت همراه قرار گرفت.
گفتنی است در این سفر، معاونین برنامه ریزی و توسعه، شعب و منابع انسانی، امور مالی و مدیران شعب و مناطق، بازرسی، حسابداری کل و بودجه، پژوهش و ریسک و حراست، مدیر عامل بانک را همراهی کردند.