جامع نیوز: سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم گفت: تاکنون یک میلیون و ۵۸۹ هزار و ۱۹۰ تن گندم از گندمکاران خریداری شده و تمامی وجه این خریدها به حساب گندمکاران واریز شده است. به گزارش جامع نیوز، محسن ملکی سخنگو و مدیره پروژه خرید تضمینی برنج، چای و گندم بانک سپه گفت: بر […]

جامع نیوز: سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی گندم گفت: تاکنون یک میلیون و ۵۸۹ هزار و ۱۹۰ تن گندم از گندمکاران خریداری شده و تمامی وجه این خریدها به حساب گندمکاران واریز شده است.

به گزارش جامع نیوز، محسن ملکی سخنگو و مدیره پروژه خرید تضمینی برنج، چای و گندم بانک سپه گفت: بر اساس آخرین آمار تاکنون یک میلیون و ۵۸۹ هزار و ۱۹۰ تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.وی افزود: به ازای گندم خریداری شده از کشاورزان مبلغ ۱۶ هزار و ۸۰۲ میلیارد و ۳۹۲ میلیون ریال به کشاورزان پرداخت شده است.

سخنگو و مدیر پروژه خرید تضمینی برنج، چای و گندم بانک سپه تصریح کرد: تقریبا تمامی مطالبات گندم‌کاران تا به امروز به آنها پرداخت شده و کشاورزان همچنان گندم‌ تولیدی را به مراکز خرید تحویل و میزان فروش گندم در آنجا ثبت می‌شود.وی افزود: در ادامه روند خرید تضمینی گندم و برای تأمین و پرداخت به موقع وجه پرداختی به کشاورزان رایزنی‌هایی با وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی برای تأمین به موقع پرداخت وجه خرید گندم ادامه دارد و انشاء الله الباقی پرداختی‌ها هم به موقع و دقیقا پس از خرید تضمینی گندم به حساب گندمکاران واریز خواهد شد.