جامع نیوز:کتابخانه صوتی شهر زاهدان، طی مراسمی با حضور مسئولان اداره کل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان، معاونت استانداری، نماینده شرکت سامسونگ و جمعی از مسئولان استان، روز پنجشنبه ۲۹ خرداد۱۳۹۳، به طور رسمی بازگشایی شد. در این مراسم با اشاره به اهمیت مکانهای آموزشی مدرن و پیشرفته برای نابینایان و کمبینایان، از مشارکت شرکتهای […]

جامع نیوز:کتابخانه صوتی شهر زاهدان، طی مراسمی با حضور مسئولان اداره کل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان، معاونت استانداری، نماینده شرکت سامسونگ و جمعی از مسئولان استان، روز پنجشنبه ۲۹ خرداد۱۳۹۳، به طور رسمی بازگشایی شد. در این مراسم با اشاره به اهمیت مکانهای آموزشی مدرن و پیشرفته برای نابینایان و کمبینایان، از مشارکت شرکتهای بزرگ در راه‌اندازی و حمایت چنین طرحهایی تقدیر شد.
کتابخانه صوتی با هدف یاریرسانی به کودکان نابینا و کمبینا و تسهیل فعالیتهای آموزشیشان در شهر زاهدان راهاندازی شده است. این هفتمین کتابخانهای است که توسط شرکت سامسونگ در ایران تأسیس میشود. پیش از این کتابخانههای صوتی دیگری در شهرهای بندرعباس، کاشان، زنجان، سنندج و ارسنجان نیز راهاندازی شده است.
در مراسم بازگشایی این کتابخانه، محمدرضا سراوانی مدیرکل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان با اعلام خشنودی از راهاندازی چنین کتابخانهای و تشکر از شرکت سامسونگ بر اهمیت حضور بخش خصوصی در انجام مسئولیت اجتماعیشان تأکیید کرد.
در این مراسم نماینده شرکت سامسونگ نیز با اشاره به موفقیت پروژه کتابخانه گویا در ایران گفت:‌ «امروزه فعالیت ما در دنیا بسیار گستردهتر از قبل شده است. سالهاست که شرکت سامسونگ الکترونیک خود را به برگزاری برنامههای مختلف هنری، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی موظف میداند. پروژه کتابخانه گویا از ابتدای راهاندازیاش با استقبال مردمی خوبی مواجه شد به طوری که بیش از ۱۲۰۰ داوطلب ۱۵۰ داستان خواندند و آنها را برای استفاده کودکان نابینا و کمبینا و با کیفیت بالایی آماده کردند. در راستای این طرح، سامسونگ با مهیا کردن فضایی کوچک اما مجهز برای بهرهگیری کودکان نابینا و کمبینا در مناطق محروم، در جهت تسهیل روندآموزشیشان قدم برداشته است. ما قدم اول را به کمک نهادهای مربوطه برداشتهایم اما برای توسعه و ادامه این حرکت به مشارکت همه افراد نیاز است تا کتابهای گویای بیشتری آماده شود.»
در حاشیه این مراسم که با حضور نمایندگانی از اصحاب رسانه در شهر زاهدان برگزار گردید، علی‌اکبر جمالی مدیرعامل انجمن نابینایان ایران گفت: «طی دو سال گذشته این انجمن با همکاری شرکت سامسونگ بر اساس مسئولیت‌ها و فعالیت‌های اجتماعی این شرکت و با همکاری سازمان بهزیستی، نسبت به راه‌اندازی و تجهیز کتابخانه برای افراد و کودکان نابینا و کم بینا اقدام کرده است و امروز خوشحالیم که هفتمین کتابخانه در زاهدان به بهره‌برداری رسید.» وی افزود: «میبایست با اقداماتی از این قبیل به تمامی اقشار جامعه امکانات برابر داده شود.»
گفتنی است کتابخانههای گویا به محصولات سامسونگ مجهز هستند و در آنها امکاناتی از قبیل نرمافزارهای مخصوص نابینایان، کتب گویا، مانیتور بریل، تجهیزات صوتی مورد نیاز نابینایان فراهم شده است. دسترسی به این کتابخانهها کیفیت آموزشی کودکان نابینا وکمبینا را بهبود میبخشد و امکاناتی برابر برای رشد و پرورش تواناییها و استعدادهای این قشر از جامعه را مهیا میکند./