جامع نیوز: سخنگوی طرح خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه خبرداد: میزان گندم خریداری شده از کشاروزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد رشد داشته است. به گزارش جامع نیوز، محسن ملکی مدیرکارگروه و سخنگوی طرح خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه اظهارداشت: متأثر از سیاست اصولی دولت تدبیر […]

جامع نیوز: سخنگوی طرح خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه خبرداد: میزان گندم خریداری شده از کشاروزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد رشد داشته است.
به گزارش جامع نیوز، محسن ملکی مدیرکارگروه و سخنگوی طرح خرید تضمینی گندم، برنج و چای بانک سپه اظهارداشت: متأثر از سیاست اصولی دولت تدبیر و امید در خصوص افزایش قیمت خرید تضمینی گندم که با استقبال گسترده کشاورزان مواجه شده و نیز شرایط اقلیمی مناسب در استانهایی که مستعد کشت گندم هستند، میزان گندم خریداری شده از کشاورزان نسبت به مقطع مشابه سال گذشته از ۴۸ درصد رشد برخوردار شده است.
وی با اشاره به پرداخت مطالبات کشاورزان اظهارداشت: بخش اعظم وجوه از سوی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران تأمین و به کشاورزان پرداخت شده و اقدامات لازم با همکاری وزارتخانه مذکور برای تأمین وجوه و پرداخت مابقی مطالبات در اولویت کار بانک سپه قرار دارد.
مدیرکارگروه و سخنگوی طرح خرید تضمینی گندم، برنج و چای با درخواست از کشاورزان برای همکاری لازم با سازمانهای ذیربط، اظهار امیدواری کرد که با توجه به اقدامات و پیگیریهای به عمل آمده، انشاءا… ظرف چند روز آتی مابقی مطالبات کشاورزان نیز پرداخت شود.