به گزارش جامع نیوزدکتر “سید رضا نوروز زاده” معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بازدید از روند پیشرفت توسعه فازهای ۱۷ و ۱۸ و ۱۴ پارس جنوبی ضمن تاکید بر رقابت پذیری و شراکت خارجی در توسعه صنعتی کشور اظهار داشت: “سازمان گسترش و […]

به گزارش جامع نیوزدکتر “سید رضا نوروز زاده” معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بازدید از روند پیشرفت توسعه فازهای ۱۷ و ۱۸ و ۱۴ پارس جنوبی ضمن تاکید بر رقابت پذیری و شراکت خارجی در توسعه صنعتی کشور اظهار داشت:
“سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از وظایف اصلی خود فاصله گرفته و این به‌دلیل تکالیفی است که به‌تدریج بر دوش ایدرو گذاشته شده است. باید بکوشیم ایدرو دوباره به رسالت اصلی خود در توسعه صنعتی و ایجاد فضای توسعه ای در کشور بازگردد. ”
دکتر “نوروز زاده” افزود: وظیفه ایدرو فقط ساخت کارخانه یا ایجاد شغل نیست، بلکه این سازمان وظیفه دارد فضای توسعه ای را در کشور ایجاد کند و همگام با تحولات صنعتی در کشورهای پیشرفته حرکت کرده و فناوریهای روز را در مدار توسعه صنعتی کشور بکار گیرد.
وی ادامه داد: اصولا سازمان های توسعه ای در جهان جایگاه ویژه ای دارند و نقش آنها در روندهای صنعتی کشورها، هر روز پررنگتر می شود و به همین دلیل ما شاهد حمایت های موثر کشورها از این سازمانها و نقش انکارناپذیر آنها در مسیر توسعه صنعتی هستیم.
رئیس هیات عامل ایدرو تصریح کرد: توسعه صنایع نفت و گاز و نیز صنعت حمل و نقل بویژه صنایع ریلی از وظایف اصلی ایدرو است و در این زمینه باید بتوانیم رقابت کنیم و قیمت تمام شده را پایین بیاوریم تا بتوانیم هم کار و پروژه بدست بگیریم و هم بازار پیدا کنیم.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: برای اینکه بخواهیم در آینده ادامه بدهیم، باید شریک خارجی پیدا کنیم و با اطلاعات کافی وارد بازار شده و در سطح خوبی به لحاظ تعاملات خارجی ظاهر شویم.
دکتر نوروز زاده همچنین با اشاره به اینکه شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران همچون نخ یک تسبیح است که دانه‌های تسبیح را به هم وصل می کند، گفت: وظیفه ما صیانت از سازمان گسترش و شرکت های تابعه آن است و سازمان از طریق شرکت‌های خود، می تواند به وظایف و ماموریت های محوله عمل کند.
وی با اشاره به اینکه سابقه شرکت استات اویل نروژ به ۴۰ سال نمی رسد اما در تمامی مراحل اکتشاف، استخراج و بهره برداری از میادین نفتی، صاحب دانش فنی است، اظهار داشت: ما علیرغم گذشت چند دهه هنوز نتوانسته ایم بطور کامل به دانش فنی تمامی این مراحل دست پیدا کنیم و لذا باید دست به دست هم داده و وظیفه توسعه ای این سازمان را در حوزه نفت و گاز به انجام برسانیم.
رئیس هیات عامل ایدرو در پایان خاطرنشان کرد:‌ مشکل این نیست که منابع مالی سازمان گسترش را گرفته‌اند، بلکه مشکل این است که سازمان‌های نرم‌افزاری و شرکت‌های ارزشمندی که بر پایه نیروی انسانی شکل گرفته بود، از سازمان گرفته شده و لذا با بازگشت این شرکتها به سازمان، باید بتوانیم خود را از لحاظ نرم افزاری تجهیز نماییم.