جامع نیوز: با تصویب هیات مدیره بانک ایران زمین و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سید کمال سید علی به عنوان مدیر عامل بانک ایران زمین انتخاب شد. به گزارش جامع نیوز، نامبرده پیش از این نائب رئیس و عضو هیات مدیره این بانک بوده است.سید کمال سید علی سابقه ۲۷ سال خدمت در […]

جامع نیوز: با تصویب هیات مدیره بانک ایران زمین و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سید کمال سید علی به عنوان مدیر عامل بانک ایران زمین انتخاب شد.

به گزارش جامع نیوز، نامبرده پیش از این نائب رئیس و عضو هیات مدیره این بانک بوده است.سید کمال سید علی سابقه ۲۷ سال خدمت در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله معاونت ارزی را در کارنامه درخشان خود دارد و به مدت ۵ سال نیز به عنوان مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات خدمات ارزند ه ای داشته است.