جامع نیوز: مسوولان دستگاه های اجرایی در استان های مختلف کشور عملکرد بانک ملت را در این استان ها مورد ستایش قرار دادند. به گزارش جامع نیوز، رییس مجمع خیران مدرسه ساز کشور در شانزدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان لرستان، از مشارکت بانک ملت در احداث مدرسه در مناطق محروم کشور سپاسگزاری کرد.رییس کمیته […]

جامع نیوز: مسوولان دستگاه های اجرایی در استان های مختلف کشور عملکرد بانک ملت را در این استان ها مورد ستایش قرار دادند.

به گزارش جامع نیوز، رییس مجمع خیران مدرسه ساز کشور در شانزدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان لرستان، از مشارکت بانک ملت در احداث مدرسه در مناطق محروم کشور سپاسگزاری کرد.رییس کمیته امداد امام خمینی استان بوشهر هم با ارسال لوح سپاسی، از تلاش بانک ملت در پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و به تبع آن ایجاد فرصت شغلی برای خانواده های تحت پوشش این کمیته قدردانی کرد.سرپرست کمیته امداد امام خمینی استان خوزستان نیز در لوح سپاسی با بیان این نکته که ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی خانواده های تحت پوشش از اولویت های کمیته امداد است، از زحمات و حمایت های بانک ملت در ایجاد اشتغال برای مددجویان تشکر کرد.همچنین مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با رضایبتخش خواندن همکاری و تعامل دست اندرکاران بانک ملت با این سازمان، تلاش این بانک در جهت ارائه خدمات مناسب بانکی به مردم را قابل ستایش خواند