جامع نیوز: با مصوبه هیات مدیره نرخ حق الوکاله بانک سپه برای سال جاری ۲ و نیم درصد تعیین شد. به گزارش جامع نیوزازبانک سپه نرخ حق الوکاله بانک سپه در سال ۹۳ بدون تغییر نسبت به سال گذشته همان ۲ و نیم درصد تعیین شد. بر اساس این گزارش نرخ حق الوکاله با مصوبه […]

جامع نیوز: با مصوبه هیات مدیره نرخ حق الوکاله بانک سپه برای سال جاری ۲ و نیم درصد تعیین شد.

به گزارش جامع نیوزازبانک سپه نرخ حق الوکاله بانک سپه در سال ۹۳ بدون تغییر نسبت به سال گذشته همان ۲ و نیم درصد تعیین شد.
بر اساس این گزارش نرخ حق الوکاله با مصوبه هیات مدیره و بر مبنای بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی تعیین می شود.