جامع نیوز: کارت مشترک بانکپاسارگاد و من‌کارت، کارتی دارای قابلیت استفاده به عنوان کارت بانکی و کارت هوشمند شهروندی، به صورت همزمان است که با همکاری شهرداری مشهد مقدس و شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس، یکی از شرکت‌های گروه مالی بانک پاسارگاد، عرضه شده‌است. به گزارش جامع نیوز، این کارت در واقع کیف پول […]

جامع نیوز: کارت مشترک بانکپاسارگاد و من‌کارت، کارتی دارای قابلیت استفاده به عنوان کارت بانکی و کارت هوشمند شهروندی، به صورت همزمان است که با همکاری شهرداری مشهد مقدس و شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس، یکی از شرکت‌های گروه مالی بانک پاسارگاد، عرضه شده‌است.

به گزارش جامع نیوز، این کارت در واقع کیف پول الکترونیک همراه شهروندان بوده و دارندگان آن علاوه بر پرداخت و انتقال وجه از طریق خدمات بانکی می‌توانند از آن در پرداخت وجوه خرد در سطح شهر مشهد استفاده کنند. کلیه اتوبوس‌های درون شهری ، کلیه ایستگاه‌های قطار شهری، و برخی فروشگاه‌ها و ارائه دهندگان خدمات در سطح شهر مشهد مراکز پذیرنده این کارت هستند. همچنین تمام واحدهای تجاری گروه‌های صنفی مانند نانوایی‌ها، کیوسک‌های فروش مطبوعات، پارکینگ‌ها، کیوسک‌های نان قدس رضوی، سوپر مارکت‌ها، مراکز ارائه خدمات الکترونیک و … که مبالغ مبادله پرداخت شده در مبادلات آنها خرد است می‌توانند به گروه پذیرندگان این کارت و تمامی من‌کارت‌های صادر شده در شهر مشهد بپوندند.شهروندان مشهد امکان تهیه این کارت را در شعبه‌های‌ بانک پاسارگاد این شهر دارند. دارندگان کارت برای استفاده از تمامی خدمات پشتیبانی مربوط به خدمات بانکی ارائه شده روی کارت می‌توانند از طریق شعبه‌ها و یا خدمات اینترنتی بانک پاسارگاد اقدام نمایند. اما برای پشتیبانی خدمات من‌کارت ارائه شده روی کارت‌های مشترک، مانند شارژ کارت، مراکز ویژه خدمات شارژ و فروش من‌کارت در سطح شهر و تمامی ایستگاه‌های قطار شهری مشغول ارائه خدمات شارژ، فروش و رسیدگی به شکایات مربوط به من‌کارت می‌باشند. علاوه بر این مراکز، تعدادی از فروشگاه‌ها در سطح شهر نیز با دریافت نشان «مرکز شارژ من‌کارت» امکان شارژ من‌کارت و کارت‌های مشترک را دارند. مجموعا تعداد ۵۲۴ مرکز ارائه خدمات من‌کارت و شارژ آن در سطح شهر مشهد مشغول به فعالیت‌اند. شهروندان با مراجعه به این مراکز و پرداخت وجه نقد و یا پرداخت به وسیله کارت بانکی می‌توانند اعتبار کارت شهروندی خود را افزایش دهند.گفتنی است بانک پاسارگاد با همکاری سایر شهرداری‌ها در حال راه اندازی این خدمت در برخی شهرهای دیگر مانند اهواز و قزوین است و به زودی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور نیز این خدمات ارائه خواهد شد.

بانک و بیمه – ایران نیوز۲۴: کارت مشترک بانکپاسارگاد و من‌کارت، کارتی دارای قابلیت استفاده به عنوان کارت بانکی و کارت هوشمند شهروندی، به صورت همزمان است که با همکاری شهرداری مشهد مقدس و شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس، یکی از شرکت‌های گروه مالی بانک پاسارگاد، عرضه شده‌است.

به گزارش ایران نیوز۲۴، این کارت در واقع کیف پول الکترونیک همراه شهروندان بوده و دارندگان آن علاوه بر پرداخت و انتقال وجه از طریق خدمات بانکی می‌توانند از آن در پرداخت وجوه خرد در سطح شهر مشهد استفاده کنند. کلیه اتوبوس‌های درون شهری ، کلیه ایستگاه‌های قطار شهری، و برخی فروشگاه‌ها و ارائه دهندگان خدمات در سطح شهر مشهد مراکز پذیرنده این کارت هستند. همچنین تمام واحدهای تجاری گروه‌های صنفی مانند نانوایی‌ها، کیوسک‌های فروش مطبوعات، پارکینگ‌ها، کیوسک‌های نان قدس رضوی، سوپر مارکت‌ها، مراکز ارائه خدمات الکترونیک و … که مبالغ مبادله پرداخت شده در مبادلات آنها خرد است می‌توانند به گروه پذیرندگان این کارت و تمامی من‌کارت‌های صادر شده در شهر مشهد بپوندند.شهروندان مشهد امکان تهیه این کارت را در شعبه‌های‌ بانک پاسارگاد این شهر دارند. دارندگان کارت برای استفاده از تمامی خدمات پشتیبانی مربوط به خدمات بانکی ارائه شده روی کارت می‌توانند از طریق شعبه‌ها و یا خدمات اینترنتی بانک پاسارگاد اقدام نمایند. اما برای پشتیبانی خدمات من‌کارت ارائه شده روی کارت‌های مشترک، مانند شارژ کارت، مراکز ویژه خدمات شارژ و فروش من‌کارت در سطح شهر و تمامی ایستگاه‌های قطار شهری مشغول ارائه خدمات شارژ، فروش و رسیدگی به شکایات مربوط به من‌کارت می‌باشند. علاوه بر این مراکز، تعدادی از فروشگاه‌ها در سطح شهر نیز با دریافت نشان «مرکز شارژ من‌کارت» امکان شارژ من‌کارت و کارت‌های مشترک را دارند. مجموعا تعداد ۵۲۴ مرکز ارائه خدمات من‌کارت و شارژ آن در سطح شهر مشهد مشغول به فعالیت‌اند. شهروندان با مراجعه به این مراکز و پرداخت وجه نقد و یا پرداخت به وسیله کارت بانکی می‌توانند اعتبار کارت شهروندی خود را افزایش دهند.گفتنی است بانک پاسارگاد با همکاری سایر شهرداری‌ها در حال راه اندازی این خدمت در برخی شهرهای دیگر مانند اهواز و قزوین است و به زودی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور نیز این خدمات ارائه خواهد شد.