جامع نیوز: محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا دو ماه پس از تاریخ خرید از فردا(شنبه) اعمال می شود. به گزارش جامع نیوز ، محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا دو ماه پس از تاریخ خرید از امروزشنبه در […]

جامع نیوز: محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا دو ماه پس از تاریخ خرید از فردا(شنبه) اعمال می شود.

به گزارش جامع نیوز ، محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا دو ماه پس از تاریخ خرید از امروزشنبه در فرابورس اعمال می شود و این محدودیت برای نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن که فقط ۴ ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده است، اعمال نخواهد شد.
بر اساس این گزارش؛ در هر جلسه معاملاتی و در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف ۹۰ ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله می باشد و تخطی از پیام ناظر بازار و ورود سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز منجر به ابطال کلیه معاملات صورت گرفته و حذف سفارش های ورود یافته گردیده و موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات ارجاع می گردد.گفتنی است؛ محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا دو ماه پس از تاریخ خرید، قرار بود از روز یکم تیرماه اعمال شود که بنابر اعلام مدیریت بازار فرابورس ایران به روز شنبه(هفتم تیر) موکول شد