جامع نیوز:ارائه خدمات بانکداری الکترونیک بانک سینا به منظور ارتقاء سامانه متمرکز بانکی به طور موقت با اختلال مواجه خواهد شد. به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا، به منظور ارتقاء و به روز رسانی نگارش سامانه متمرکز بانکی، ارائه تمامی خدمات این بانک از طریق سرویس های نوین بانکی از ساعت صفر بامداد روز جمعه […]

جامع نیوز:ارائه خدمات بانکداری الکترونیک بانک سینا به منظور ارتقاء سامانه متمرکز بانکی به طور موقت با اختلال مواجه خواهد شد.
به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا، به منظور ارتقاء و به روز رسانی نگارش سامانه متمرکز بانکی، ارائه تمامی خدمات این بانک از طریق سرویس های نوین بانکی از ساعت صفر بامداد روز جمعه ۲۰ تیر ماه (ساعت ۲۴ روز پنج شنبه ۱۹ تیر ماه ۹۳) به مدت ۶ ساعت قطع خواهد بود.
به همین منظور ضروری است کلیه مشتریان و دارندگان کارت های بانکی سینا، قبل یا بعد از این زمان نسبت به انجام خدمات بانکی موردنیاز خود اقدام نمایند.