جامع نیوز: گروه صنعتی ایران خودرو طی ۱۰۰ روز نخست سال جاری، تعداد ۱۳۲ هزار و ۶۳۱ دستگاه سواری و وانت تولید کرد که این عدد از میزان تولید این خودروساز در نیمه نخست سال گذشته بیشتر است. به گزارش جامع نیوز، تعداد تولید سواری و وانت در شش ماهه نخست سال گذشته ۱۲۶ هزار […]

جامع نیوز: گروه صنعتی ایران خودرو طی ۱۰۰ روز نخست سال جاری، تعداد ۱۳۲ هزار و ۶۳۱ دستگاه سواری و وانت تولید کرد که این عدد از میزان تولید این خودروساز در نیمه نخست سال گذشته بیشتر است.

به گزارش جامع نیوز، تعداد تولید سواری و وانت در شش ماهه نخست سال گذشته ۱۲۶ هزار و ۶۹۸ دستگاه بوده است.برنامه تولید امسال گروه صنعتی ایران خودرو ۶۰۰ هزار دستگاه است که ۳۰ هزار دستگاه آن به بازارهای خارجی صادر می شود.

تولید ایران خودرو در صد روز نخست سال جاری، شامل انواع محصولات خانواده پژو از جمله پژو پارس، ۴۰۵ و ۲۰۶، سمند، رانا، وانت باردو و تندر ۹۰ بوده است. در این میان انواع تولیدات، خودروی پارس به تعداد ۳۱ هزار و ۴۵۱ دستگاه بیشترین سهم را در سبد تولید ایران خودرو به خود اختصاص داده است.

پس از آن ۴۰۵ با ۲۳ هزار و ۸۶۸ دستگاه، سمند با ۲۳ هزار و ۵۸۲ دستگاه، باردو با ۲۱ هزار و ۶۴ دستگاه، ۲۰۶ با ۱۹ هزار و ۹۸۵ دستگاه، رانا با ۸۴۱۲ دستگاه، تندر با ۴۲۳۰ دستگاه و دنا با ۳۹ دستگاه به ترتیب تیراژ تولید را به خود اختصاص داده اند.

از مجموع ۱۳۲ هزار و ۶۳۱ دستگاه تولیدات صد روزه امسال، ۵۰ هزار و ۱۰ دستگاه آن تنها در خرداد ماه تولید شده است.

در حال حاضرمیانگین تولید روزانه ایران خودرو قریب به ۲۲۰۰ دستگاه است و در آینده نزدیک به ۲۵۰۰ دستگاه افزایش می یابد.

شایان ذکر است آهنگ رشد تولید خودروی سواری در ایران خودرو شتاب گرفته و این امر موجب دلگرمی همه دست اندرکاران از جمله سازندگان زنجیره تامین شده است و این روند تا پایان سال جاری برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده تولید ادامه دارد.