جامع نیوز:بانک مسکن طی سه ماهه اول سال جاری تعداد ۶۵هزار و ۸۰۶ فقره تسهیلات به مبلغ بیش از ۳۳۳ر۱۷ میلیارد ریال در قالب مشارکت مدنی،خرید،جعاله،قرض الحسنه و سایر عقود به متقاضیان پرداخت کرده است. به گزارش جامع نیوزاز بانک مسکن،این میزان تسهیلات پرداخت شده در پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به سه ماهه […]

جامع نیوز:بانک مسکن طی سه ماهه اول سال جاری تعداد ۶۵هزار و ۸۰۶ فقره تسهیلات به مبلغ بیش از ۳۳۳ر۱۷ میلیارد ریال در قالب مشارکت مدنی،خرید،جعاله،قرض الحسنه و سایر عقود به متقاضیان پرداخت کرده است.

به گزارش جامع نیوزاز بانک مسکن،این میزان تسهیلات پرداخت شده در پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به سه ماهه اول سال گذشته معادل ۵/۱۲ درصد رشد داشته است.
بیشترین میزان تسهیلات پرداخت شده در این مدت مربوط به تسهیلات خرید در بخش مسکن و ساختمان با ۹/۴۲ درصد سهم از کل تسهیلات می باشد.
لازم به ذکر است طی سه ماهه اول سال جاری تعداد ۲۹ هزار و ۳۸۸فقره تسهیلات فروش اقساطی خرید در بخش مسکن توسط بانک مسکن به متقاضیان پرداخت شده است که این میزان نسبت به سه ماهه اول سال گذشته حدود ۸۷ درصد رشد را نشان می دهد.