جامع نیوز:بانک کارآفرین ازامروزدوشنبه مورخ ۲ تیرماه سال جاری، «گواهی سپرده سرمایه گذاری یکساله و با نام» با نرخ «۲۰ درصد» و «با قابلیت فروش و بازخرید قبل از سر رسید» منتشر می کند. به گزارش جامع نیوزاز بانک کارآفرین، انتشار و فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری یکساله با نام در تمامی شعب بانک […]

جامع نیوز:بانک کارآفرین ازامروزدوشنبه مورخ ۲ تیرماه سال جاری، «گواهی سپرده سرمایه گذاری یکساله و با نام» با نرخ «۲۰ درصد» و «با قابلیت فروش و بازخرید قبل از سر رسید» منتشر می کند.
به گزارش جامع نیوزاز بانک کارآفرین، انتشار و فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری یکساله با نام در تمامی شعب بانک کارآفرین در سراسر کشور به مدت ۴ روز کاری از روز دوشنبه ۲ تیرماه شروع می شود و تا روز پنج شنبه ۵ تیرماه ادامه می یابد.
براساس این گزارش، نرخ سود علی الحساب سالانه گواهی سپرده یکساله با نام ۲۰ درصد بوده که در مقاطع ماهانه قابل پرداخت خواهد بود.
گفتنی است، فروش و بازخرید اوراق «گواهی سپرده سرمایه گذاری یکساله با نام» بانک کارآفرین «قبل از سررسید» امکان پذیر است.