جامع نیوز: باشگاه مشتریان بانک ملت، قرعه کشی طرح های فراز و ۷ درگاه ویژه فعال سازی خدمات غیرحضوری این بانک را برگزار کرد. به گزارش جامع نیوز، در مراسم قرعه کشی طرح ها که با استفاده از سیستم گوی و گردونه و رایانه و با حضور نمایندگان ادارات کل این بانک برپا شد، ۳ […]

جامع نیوز: باشگاه مشتریان بانک ملت، قرعه کشی طرح های فراز و ۷ درگاه ویژه فعال سازی خدمات غیرحضوری این بانک را برگزار کرد.

به گزارش جامع نیوز، در مراسم قرعه کشی طرح ها که با استفاده از سیستم گوی و گردونه و رایانه و با حضور نمایندگان ادارات کل این بانک برپا شد، ۳ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال جوایز میان اعضای واجد شرایط باشگاه مشتریان بانک ملت قرعه کشی شد.در قرعه کشی نخست این مراسم ویژه چهارمین دوره دوماهه اجرای طرح فراز در حوزه خدمات غیرحضوری، ۴۰۰ جایزه نقدی پنج میلیون ریالی به قید قرعه به آن دسته از مشتریان بانک که نسبت به اخذ رمز برای یکی از خدمات غیرحضوری اقدام کرده و ماهانه حداقل یک تراکنش مالی از طریق درگاه های فوق داشته اند تعلق گرفت.همچنین در قرعه کشی ۷ درگاه باشگاه مشتریان بانک ملت، یک کمک هزینه خرید خودرو به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال به یکی از اعضای باشگاه مشتریان بانک ملت که از روز اول اسفندماه ۹۲ تا پایان اردیبهشت ماه ۹۳ نسبت به انجام خرید از طریق حداقل ۷ درگاه متنوع بانک ملت( حداقل ۲۰۰ میلیون ریال) اقدام کرده بودند اختصاص یافت.در قرعه کشی سوم این مراسم نیز ۷ کمک هزینه سفر برون مرزی هریک به مبلغ ۵۰ میلیون ریال بین مشتریان شرکت کننده در طرح ۷ درگاه باشگاه مشتریان بانک ملت توزیع شد.این گزارش حاکی است، قرعه کشی چهارم این مراسم به توزیع ۹۳ کمک هزینه سفر داخلی هریک به مبلغ ۱۰ میلیون ریال بین واجدان شرایط شرکت در طرح ۷ درگاه باشگاه مشتریان بانک ملت اختصاص داشت.اسامی برندگان این قرعه کشی ها، پس از طی مراحل اداری لازم، از طریق سایت های اینترنتی باشگاه مشتریان بانک ملت و بانک ملت به اطلاع عموم خواهد رسید و جوایز نقدی برندگان نیز به حساب آنان در بانک ملت واریز خواهد شد.