جامع نیوز: مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده بانک ملت روز ۳۰ تیرماه سال جاری برگزار می شود. به گزارش جامع نیوز، هیات مدیره این بانک در اطلاعیه ای از تمامی سهامداران دعوت کرد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک که به منظور بررسی عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه۱۳۹۲ در […]

جامع نیوز: مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده بانک ملت روز ۳۰ تیرماه سال جاری برگزار می شود.

به گزارش جامع نیوز، هیات مدیره این بانک در اطلاعیه ای از تمامی سهامداران دعوت کرد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک که به منظور بررسی عملکرد دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه۱۳۹۲ در ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۳ در محل سالن اندیشه تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، واقع در تهران ، خیابان حافظ، نبش خیابان سمیه تشکیل می شود ، حضور پیدا کنند.استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه۱۳۹۲ ، استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک طی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه۱۳۹۲، بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه۱۳۹۲، تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ و تصویب حق الزحمه آنها، تعیین پاداش اعضای هیأ ت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۲، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۳ وتعیین روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی های بانک از جمله دستورات جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت خواهد بود.همچنین جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت با دستور کار تغییر اساسنامه و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۳۰ تیرماه۱۳۹۳ در همان محل برگزار خواهد شد.سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان برای دریافت برگه ورود به جلسه می توانند از روز ۲۵ تیرماه تا پایان وقت اداری روز ۲۶ تیرماه ۱۳۹۳ به اداره امور سهام بانک واقع در تهران، خیابان ولیعصر (عج) ،بالاتر از تقاطع انقلاب، شماره ۱۴۴۳ ،ساختمان بانک ملت، طبقه همکف مراجعه کنند.