جامع نیوز: معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلی جدید دوره پیش دبستانی به دوره ابتدایی اضافه می شود. به گزارش جامع نیوز، محمد دیمه ور اظهار داشت: از ۴۶ درصد پوشش پیش دبستانی در سال ۸۵ امسال به ۳۸ درصد از نظر کمی رسیده ایم.وی با بیان اینکه توجه به کیفیت […]

جامع نیوز: معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلی جدید دوره پیش دبستانی به دوره ابتدایی اضافه می شود.

به گزارش جامع نیوز، محمد دیمه ور اظهار داشت: از ۴۶ درصد پوشش پیش دبستانی در سال ۸۵ امسال به ۳۸ درصد از نظر کمی رسیده ایم.وی با بیان اینکه توجه به کیفیت آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی نیازمند تامل جدی است، بر ارتقای دوره پیش دبستانی تاکید کرد.معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ۲۸ هزار نیرو در سال جدید کمبود داریم که یکی از اقدامات لازم در راستای تامین نیرو اعمال سیاست های چند معلمی است تا برای یک کلاس حداقل سه معلم داشته باشیم.دیمه ور افزود: اکنون شش هزار کلاس چند پایه در مناطق محروم و عشایری فعالیت دارند و یک دهم دانش آموزان ابتدایی در این کلاس ها مشغول به تحصیل هستند.وی خاطرنشان کرد: در آیین نامه کلاس های چندپایه در مناطقی که ۱۰ تا ۴۰ کلاس دارد، معلم راهنما را احیا کرده ایم.