جامع نیوز:عداد تراکنش های موفق سامانه پرداخت اینترنتی بانک صادرات ایران در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ١۶٠ درصد رشد داشت. به گزارش جامع نیوز در اردیبهشت ماه سال جاری ٢۴٢ هزار تراکنش موفق در سامانه پرداخت اینترنتی این بانک ثبت گردید که این آمار حاکی از رشد ١۶٠ درصدی نسبت به اردیبهشت سال گذشته […]

جامع نیوز:عداد تراکنش های موفق سامانه پرداخت اینترنتی بانک صادرات ایران در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ١۶٠ درصد رشد داشت.
به گزارش جامع نیوز در اردیبهشت ماه سال جاری ٢۴٢ هزار تراکنش موفق در سامانه پرداخت اینترنتی این بانک ثبت گردید که این آمار حاکی از رشد ١۶٠ درصدی نسبت به اردیبهشت سال گذشته دارد.
بر اساس این گزارش تا پایان اردیبهشت ماه ١٣٩٣ تعداد مشتریان استفاده کننده از بانکداری اینترنتی به ٣٣۴ هزار و ۶٠٠ نفر رسید که در ماه مذکور نزدیک به ١٠ میلیون تراکنش انجام شد .
بر همین اساس تعداد مشتریان استفاده کننده از بانکداری اینترنتی نسبت به اردیبهشت سال گذشته ٢٨ درصد رشد و تعداد تراکنشهای بانکداری اینترنتی ١٩ درصد رشد داشته است.
گفتنی است بانک صادرات ایران با٢٧٠٠ شعبه ، ۴٢٠٠ دستگاه خودپرداز (ATM) ۴٠٨ هزار دستگاه پایانه فروش (POS)، ۵٢میلیون حساب سپهری،۴١ میلیون کارت الکترونیکی صادره و١٢٩ باجه الکترونیکی شبانه روزی در سراسر کشور،اخیرأموفق به کسب نشان بین المللی تضمین امنیت در خدمات الکترونیکی،اینترنتی (BSS) از سوی اتحادیه اروپا شده است.
​​