جامع نیوز:ساعات کار اداری واحدهای ستادی و شعب تهران و مدیریت های مناطق بانک سینا در ایام ماه مبارک رمضان اعلام شد. بنا به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا، ساعات شروع و خاتمه کار واحدهای ستادی این بانک روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۵ خواهد بود. همچنین ساعات شروع و خاتمه کار […]

جامع نیوز:ساعات کار اداری واحدهای ستادی و شعب تهران و مدیریت های مناطق بانک سینا در ایام ماه مبارک رمضان اعلام شد.
بنا به گزارش جامع نیوزاز بانک سینا، ساعات شروع و خاتمه کار واحدهای ستادی این بانک روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۵ خواهد بود.
همچنین ساعات شروع و خاتمه کار مدیریت های مناطق و شعب تهران روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۸ الی ۱۵ (پاسخگویی به مشتریان ۸ الی ۱۴:۳۰) و روزهای پنج شنبه از ۸ الی ۱۳(پاسخگویی به مشتریان ۸ الی ۱۲:۳۰) تعیین شده است.
بنا به همین گزارش ساعات شروع و خاتمه کار مدیریت های مناطق و شعب شهرستان روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰ (پاسخگویی به مشتریان ۸ الی ۱۳:۰۰) و روزهای پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۳(پاسخگویی به مشتریان ۸ الی ۱۲:۳۰) خواهد بود.
زمان شروع به کار کلیه واحدها در روزهای بعد از لیالی قدر ساعت ۹ تعیین و اعلام شده است.