جامع نیوز: وزیر نفت در حکمی با تاکید بر لزوم توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در صنعت نفت، رئیس شورای مرکزی ورزش صنعت نفت و اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را منصوب کرد. به گزارش جامع نیوز، در حکم مهندس زنگنه خطاب به معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت آمده است: به […]

جامع نیوز: وزیر نفت در حکمی با تاکید بر لزوم توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در صنعت نفت، رئیس شورای مرکزی ورزش صنعت نفت و اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را منصوب کرد.

به گزارش جامع نیوز، در حکم مهندس زنگنه خطاب به معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت آمده است: به منظور تدوین و پیشنهاد سیاست­ها و خط مشی­های مربوط به توسعه امر ورزش همگانی و قهرمانی در صنعت نفت، شورای مرکزی ورزش با ترکیب زیر تشکیل می­شود:

کریم سلحشور، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت وزارت نفت به عنوان رئیس شورا، علامرضا شاه­کرمی، مدیرکل ورزش وزارت نفت، به عنوان دبیر شورا و مدیران اداری چهار شرکت اصلی وزارت نفت به عنوان اعضای حقوقی شورا.همچنین در حکم جداگانه­ای از سوی وزیر نفت آقایان اکبر نعمت­الهی، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، شاهرخ شهنازی، بیژن ذوالفقار نسب، مرتضی زرین­گل، مصطفی هاشمی­طبا، محمود مشحون، سعید فائقی و سیدعماد حسینی، معاون وزیر در امور مهندسی، به عنوان اعضای حقیقی شورای مرکزی ورزش صنعت نفت منصوب شدند.در حکم وزیر نفت سیاست­گذاری، برنامه­ریزی، نظارت، تخصیص و توزیع منابع مالی در فعالیت­های ورزشی/ باشگاهی شرکت­های اصلی و تابعه و واحدهای مستقل ستادی برای توسعه و ترویج ورزش و حفظ و ارتقای سلامت، رفاه و تندرستی کارکنان صنعت نفت و خانواده­های ایشان از مهم­ترین وظایف این شورا عنوان شده است.