جامع نیوز: مشاور وزیر راه‌ و شهرسازی در رابطه‌ با زمان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز خرید مسکن به عنوان جایگزین اوراق تسهیلات فرابورس، گفت: این صندوق با هدف پرداخت ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان وام در مراحل نهایی راه‌اندازی قرار دارد. به گزارش جامع نیوز، حسین عبده تبریزی ، در پاسخ به این سوال که صندوق […]

جامع نیوز: مشاور وزیر راه‌ و شهرسازی در رابطه‌ با زمان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز خرید مسکن به عنوان جایگزین اوراق تسهیلات فرابورس، گفت: این صندوق با هدف پرداخت ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان وام در مراحل نهایی راه‌اندازی قرار دارد.

به گزارش جامع نیوز، حسین عبده تبریزی ، در پاسخ به این سوال که صندوق های زمین و ساختمان چه زمانی رسما آغاز به کار خواهند کرد، اظهار داشت: تاکنون چند صندوق زمین وساختمان مجوز گرفته است و با توجه به طی مراحل اجرایی، هرچه زودتر راه اندازی خواهد شد.وی درباره صندوق پس انداز خرید مسکن، افزود: این صندوق طی ۸ ماه جلسه با بانک مرکزی در مرحله نهایی راه اندازی قرار دارد.عضو شورایعالی بورس درباره جزئیات این صندوق تصریح کرد: این صندوق پس اندازهای مردم را جمع آوری پس از طی دوره ماهانه تسهیلات پرداخت خواهد کرد.وی در پاسخ به این سوال که آیا این وام می تواند جایگزین اوارق تسهیلات خرید مسکن در فرابورس شود، گفت: پیش بینی شده ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان وام به توسط این صندوق به متقاضیان پرداخت شود.اکنون بابت هر ورقه اوراق تسهیلات خرید مسکن هزینه ای بیش از ۹۳ هزار تومان باید پرداخته شود، یعنی برای دریافت ۴۵ میلیون تومان وام، ۹۰ اوراق هر کدام به ارزش بیش از ۹۳ هزار تومان در مجموع (۸۴ میلیون ریال) تهیه شود.بنابراین در نهایت با احتساب هزینه های جانبی دریافت وام از بانک مسکن وامی حدود ۳۵ میلیون تومان نصیب متقاضی خواهد شد که نسبت به سایر روش های دریافت وام از بانک های دیگر هزینه بر و بدون صرفه اقتصادی است.با این وجود پس از راه اندازی صندوق پس انداز نیاز عمده متقاضیان در مورد دریافت تسهیلات بلندمدت برطرف شده و تقاضا از اوراق تسهیلات خرید مسکن فرابورس به این صندوق سرازیر خواهد شد.