جامع نیوز: در مذاکره مدیران عامل ایران خودرو و پژو سیتروئن، ضمن تاکید قائم مقام ارشد گروه پژو سیتروئن برعزم جدی این شرکت برای حضور در بازار ایران به عنوان دروازه ورود به منطقه، طرفین درباره سرمایه‌گذاری مشترک همه جانبه، تولید و صادرات بحث و گفت‌و‌گو کردند. به گزارش جامع نیوز، هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه […]

جامع نیوز: در مذاکره مدیران عامل ایران خودرو و پژو سیتروئن، ضمن تاکید قائم مقام ارشد گروه پژو سیتروئن برعزم جدی این شرکت برای حضور در بازار ایران به عنوان دروازه ورود به منطقه، طرفین درباره سرمایه‌گذاری مشترک همه جانبه، تولید و صادرات بحث و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش جامع نیوز، هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و ژان کریستف کمارد، قائم مقام ارشد شرکت پژو سیتروئن درباره آغاز مجدد همکاری این دو شرکت مذاکره کردند. در این مذاکرات ضمن تاکید قائم مقام ارشد و عضو هیات مدیره گروه پژو سیتروئن بر عزم جدی این شرکت برای حضور در بازار ایران به عنوان دروازه ورود به منطقه، طرفین درباره سرمایه‌گذاری مشترک همه جانبه، تولید و صادرات بحث و گفت‌و‌گو کردند.همچنین در چارچوب این مذاکرات درباره مجهز کردن محصولات ایران خودرو به موتورهای دوست‌دار محیط زیست نیز تفاهم شده است. تولید موتور جدید کم مصرف با ۸۰ درصد ساخت داخل از دیگر موارد مطرح شده است. این موتور در حال حاضر دارای استاندارد یورو ۶ اروپا بوده که این سطح استاندارد تا سال ۲۰۱۹ اعتبار دارد.شرکت پژو سیتروئن دومین خودروساز بزرگ اروپا بوده و شرکت پژو از مجموعه‌های این شرکت است.