جامع نیوز: برای نخستین بار شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به مشتریان داخلی و خارجی پیشنهاد داد: برای آغاز مذاکرات خرید نفت به مدیریت امور بین‌الملل این مجموعه نفتی به صورت مستقیم تماس تلفنی بگیرند. به گزارش جامع نیوز، شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی شرایط جدید فروش نفت […]

جامع نیوز: برای نخستین بار شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به مشتریان داخلی و خارجی پیشنهاد داد: برای آغاز مذاکرات خرید نفت به مدیریت امور بین‌الملل این مجموعه نفتی به صورت مستقیم تماس تلفنی بگیرند.

به گزارش جامع نیوز، شرکت ملی نفت ایران با انتشار گزارشی شرایط جدید فروش نفت و فرآورده های نفتی به مشتریان داخلی و خارجی را تشریح کرد و اعلام کرد: برای نخستین امکان فروش نفت ایران به مشتریان به صورت ریالی فراهم شده است.در همین حال شرکت ملی نفت ایران با ارایه شماره تلفن های ۶۱۶۲۲۲۱۱ و ۶۱۶۲۲۲۱۲ خواستار تماس مستقیم مشتریان داخلی و خارجی برای خرید نفت ایران از این مجموعه نفتی شده است.سید محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم با اعلام اینکه مشتریان با تماس تلفنی به طور مستقیم با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شوند، گفته است: متقاضیان خرید نفت خام و فرآورده‌ها می توانند در تمامی روزهای هفته به غیر از روزهای جمعه و شنبه با این مدیریت تماس بگیرند.این مقام مسوول همچنین تاکید کرده است: هر فردی که حایز شرایط لازم باشد میتواند با مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران تماس بگیرد.