جامع نیوز: مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت سامانه ساکن سازی فیزیک چک (چکاوک) گفت: فاز ابتدایی سامانه چکاوک از اول آذرماه به طور کامل آغاز و کلیه چک‌ها در این سامانه پردازش خواهند شد. به گزارش خبرنگار جامع نیوز، ناصر حکیمی در مورد روند شکل گیری سامانه چکاوک گفت: […]

جامع نیوز: مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت سامانه ساکن سازی فیزیک چک (چکاوک) گفت: فاز ابتدایی سامانه چکاوک از اول آذرماه به طور کامل آغاز و کلیه چک‌ها در این سامانه پردازش خواهند شد.

به گزارش خبرنگار جامع نیوز، ناصر حکیمی در مورد روند شکل گیری سامانه چکاوک گفت: پس از برگزاری جلساتی برای شبکه بانکی کشور به منظور شناخت پروژه و تشریح مستندات لازم از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۹ و برگزاری جلسات آموزشی مورد نیاز، نسخه اولیه سامانه چکاوک در اردیبهشت ماه سال جاری آماده شد و در پی آن، آزمون سامانه از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۰ لغایت۱۳۹۳/۲/۳۱ در ۱۰ شعبه منتخب از هر بانک صورت پذیرفت.مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در خصوص برنامه های آینده بانک مرکزی برای پیشرفت سامانه چکاوک اظهار داشت: در نظر داریم از تاریخ ۱۳۹۳/۵/۴ لغایت ۱۳۹۳/۶/۱۵ چهار مرحله آزمون به این شرح صورت گیرد که یک مرحله آزمون با استفاده از گواهینامه های اعطایی نظام مدیریت امنیت داده ( نماد) در شعب منتخب بانکها و سه مرحله آزمون با افزایش تدریجی تعداد شعب مشارکت کننده و بدون استفاده از گواهینامه های یادشده باشد.حکیمی همچنین در خصوص زمان عملیاتی شدن سامانه چکاوک گفت: پس از برگزاری آزمون های موصوف، سامانه چکاوک با پردازش تدریجی چک ها و انجام تسویه بین بانکی آنها از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱ لغایت ۱۳۹۳/۸/۳ به طور همزمان با فعالیت اتاق پایاپای و اسناد بانکی عملیاتی خواهد شد.