جامع نیوز:ارائه خدمات الکترونیک بانک سینا در روزهای ۱۶ و ۱۷ مرداد ماه جاری با اختلال احتمالی همراه خواهد بود. به گزارش جامع نیوزروابط عمومی بانک سینا اعلام کرد: در راستای ایجاد آمادگی جهت ارائه کلیه سرویس های بانکی در هنگام وقوع بحران از طریق سایت مواقع اضطرار بانک سینا و نیز ارزیابی صحت عمکرد […]

جامع نیوز:ارائه خدمات الکترونیک بانک سینا در روزهای ۱۶ و ۱۷ مرداد ماه جاری با اختلال احتمالی همراه خواهد بود.

به گزارش جامع نیوزروابط عمومی بانک سینا اعلام کرد: در راستای ایجاد آمادگی جهت ارائه کلیه سرویس های بانکی در هنگام وقوع بحران از طریق سایت مواقع اضطرار بانک سینا و نیز ارزیابی صحت عمکرد سرویس های مذکور، احتمال اختلال در ارائه خدمات از سوی پایانه های الکترونیک این بانک به هموطنان طی روزهای پنج شنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ مرداد ماه جاری وجود خواهد داشت.