جامع نیوز:بانک پارسیان شماره حساب ۸-۸۵- ۷۳۰ را برای جمع‌ آوری کمک های مشتریان و ملت شریف ایران‌ به مردم مظلوم غزه اعلام کرد. به گزارش جامع نیوزدر پی کشتار مظلومانه ی مردم بی دفاع و آسیب دیده غزه در حملات رژیم صهیونیستی و تخریب های گسترده شهر یادشده، بانک پارسیان با انگیزه همراهی در […]

جامع نیوز:بانک پارسیان شماره حساب ۸-۸۵- ۷۳۰ را برای جمع‌ آوری کمک های مشتریان و ملت شریف ایران‌ به مردم مظلوم غزه اعلام کرد.
به گزارش جامع نیوزدر پی کشتار مظلومانه ی مردم بی دفاع و آسیب دیده غزه در حملات رژیم صهیونیستی و تخریب های گسترده شهر یادشده، بانک پارسیان با انگیزه همراهی در تسکین آلام بشری و کمک به هم نوع، آمادگی خود را برای جمع‌ آوری کمک‌ های نقدی مردم شریف و مشتریان نوعدوست و مهربان ایران اعلام داشت.
مردم نیکوکار کشورمان می‌ توانند کمک‌ های ریالی خود را به شماره حساب ۸-۸۵-۷۳۰ نزد بانک پارسیان، قابل اقدام از تمامی شعب سراسر کشور واریز کنند و از اجر معنوی این کار خیر بهره‌ مند شوند.