جامع نیوز:به منظور بهینه سازی نرم افزار خودپردازهای بانک سینا و افزایش سرعت در انجام تراکنش ها، تمامی نسخ خودپردازهای این بانک به نسخه یاس ارتقا یافت. به منظور بهینه سازی نرم افزار خودپردازهای بانک سینا و افزایش سرعت در انجام تراکنش ها و همچنین رفع خطاهای موجود در برخی برندها، تمامی نسخ خودپردازهای این […]

جامع نیوز:به منظور بهینه سازی نرم افزار خودپردازهای بانک سینا و افزایش سرعت در انجام تراکنش ها، تمامی نسخ خودپردازهای این بانک به نسخه یاس ارتقا یافت.

به منظور بهینه سازی نرم افزار خودپردازهای بانک سینا و افزایش سرعت در انجام تراکنش ها و همچنین رفع خطاهای موجود در برخی برندها، تمامی نسخ خودپردازهای این بانک به نسخه یاس ارتقا یافت.
با این اقدام، ضمن راه اندازی سرویس پرداخت اقساط تسهیلات از طریق دستگاه های خودپرداز بانک سینا قابلیت های جدیدی از این طریق برای مشتریان فراهم شد.
امکان مشاهده و پرداخت تمامی تسهیلات مرتبط با یک مشتری با استفاده از سیناکارت، امکان پرداخت اقساط تسهیلات دیگران و امکان دریافت صورتحساب ۱۰ پرداخت آخر تسهیلات مرتبط با یک مشتری با استفاده از سینا کارت از جمله این قابلیت ها محسوب می شود.
در همین راستا، امکان پرداخت اقساط تسهیلات بانک سینا با استفاده از کارت های عضو شبکه شتاب از طریق دستگاه های خودپرداز این بانک فراهم شده است.