جامع نیوز:بانک رفاه کارگران تا پایان شهریور ماه سالجاری نسبت به پذیرش ۲۱هزار فقره درخواست وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش۶۳۰ میلیارد ریال اقدام می نماید. به گزارش جامع نیوزاز بانک رفاه کارگران، شعب این بانک تا پایان نیمه نخست سالجاری نسبت به پذیرش متقاضیان معرفی شده در سامانه ازدواج، با اولویت تاریخ ثبت نام […]

جامع نیوز:بانک رفاه کارگران تا پایان شهریور ماه سالجاری نسبت به پذیرش ۲۱هزار فقره درخواست وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش۶۳۰ میلیارد ریال اقدام می نماید.
به گزارش جامع نیوزاز بانک رفاه کارگران، شعب این بانک تا پایان نیمه نخست سالجاری نسبت به پذیرش متقاضیان معرفی شده در سامانه ازدواج، با اولویت تاریخ ثبت نام اقدام خواهند نمود.